Meklējot ilgtspējīgus risinājumus valsts attīstībai – Saeimas un NVO forums

10.jūnijā notika Saeimas un NVO ikgadējas forums “Meklējot ilgtspējīgus risinājumus valsts attīstībai.”
Piedalījās ļoti plašs NVO loks, bet salīdzinoši maz Saeimas deputāti. Svarīgākā atziņa, ko no foruma guva delegātes, ir par sadarbību – gan pašu NVO starpā, gan NVO un Saeimas starpā.
Līdzdalība nenotiek vienā forumā, tā notiek ilgtermiņā un ik dienu! Un lai to regulāri praktizētu un nodrošinātu ilgtspēju ir nepieciešami resursi. Saeimas deputāti atzina, ka ir jāatrod vieta nodokļu sistēmā arī pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai ( līdz 2020.gadam), kā arī jāstiprina sabiedriskā labuma organizācijas. Sadarbība ir arī viens no Ilgtspējas attīstības mērķiem, kur var ar sasniegt tikai darot!
Skautu un gaidu organizāciju forumā pārstāvēja tās biedres Paulīna Latsone, Elīna Dūdiņa, Agnija Jansone , kuras līdzdarbojās tematiskajās diskusijās par pilsonisko sabiedrību, vides aizsardzību un depozītu sistēmas ieviešanu, par sabiedrisko mediju uzdevumiem un neatkarību un ANO Ilgtspējas attīstības mērķiem. LSGCO valdes priekšsēdētajas vietniece Paulīna Latsone piedalījās arī kā paneļa ziņotāja no grupas “ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030.gadam izpildē Latvijā un sadarbība ar NVO.”
Foruma noslēgumā notika NVO un Saeimas foruma koordinācijas grupas vēlēšanas, kura ievēlēja arī LSGCO (Latvijas skauti un gaidas ) valdes priekšsēdētāju Agniju Jansoni, kopā ar Inesi Tauriņu ( Delna Sabiedrība Par Atklātību ), Kirilu Solovjovu ( Latvijas Studentu apvienība ), Inesi Siliņu ( Kurzemes NVO centrs ) un Kristīni Zombergu ( Latvijas Pilsoniskā alianse/ Civic Alliance – Latvia ). Apsveicam!

Skautu un gaidu līdzdalība tika nodrošināta gan ar organizācijas biedru brīvprātīgo darbu, gan IZM valsts jaunatnes politikas programmas 2019.gada budžeta ietvarā.

Comments are closed.