Mazskautu un guntiņu ziemas nometne “Sniega roze”

NSniega-Rozeo 2.- 4.februārim Jūrmalā notiek mazskautu un guntiņu ziemas nometne “Sniega roze”. Nometnē piedalās vairāk kā 150 bērni un 35 brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji no visas Latvijas. Nometnes mērķis ir attīstīt vērtīgas dzīves prasmes bērniem, attīstīt atbildību un līderību jauniešiem (jaunajiem vadītājiem), kā arī iepazīt Jūrmalu un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku.

Šodien mazskauti un guntiņas devās izpētes pārgājienā gar jūru un apmeklēja Jūrmalas brīvdabas muzeju, vakarā piedalīsies danču nodarbībās kopā ar Tukuma novada folkloras kopu un asinās prātu atjautības viktorīnā. Rīt un parīt dalībnieki darbosies radošās un praktiskās darbnīcās, sporta aktivitātēs u.c. Trīs dienu laikā dalībnieki attīstīs sevi sešās personības attīstības jomās: sociālā, emocionālā, fiziskā, garīgā, rakstura un intelektuālā.

Nometne “Sniega roze” tapusi ar Latvijas skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju ieguldījumu, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma, un dalībnieku vecāku līdzmaksājumu.

Comments are closed.