Mazskautu un guntiņu nometne “Draudzības savienojums”

Šodien, 04.02.2021. sākas attālinātā mazskautu un guntiņu nometne “Draudzības Savienojums”, kas risināsies līdz 14.02.2021., iesaistot bērnus radošās un izglītojošās aktivitātēs. 

Mazskautu un guntiņu ziemas nometne ir izveidojusies par jauku jaunākās skautu un gaidu pakāpes tradīciju – piedzīvojumu, kad visiem mazskautiem un guntiņām no visas Latvijas sabraukt vienuviet, lai uzburtu kādu stāstu un dotos kopīgā piedzīvojumā. Mazskauti un guntiņas ir skautu un gaidu kustības jaunākā pakāpe – 8-11 gadus veci bērni.

Šogad mēs nevaram tikties klātienē, taču varam būt kopā attālinātajā nometnē “Draudzības Savienojums”, lai dotos katrs savos un arī kopīgajos piedzīvojumos, tiekoties attālināti!

Šis laiks nav viegls, dažiem varbūt ir sajūta, ka Covid sliktie rūķi nozaguši visu prieku, taču, skauti un gaidas ir moži grūtībās un zina, ka prieku un spēku var atrast draudzības savienojumā! Lasi informāciju tālāk, lai uzzinātu, kas Tev ir jāizdara, lai piedalītos nometnē un saņemtu nometnes uzšuvi!

Visi nometnes uzdevumi:

Pielikumi:

Spēle 20 gadu garumā – mazskautu un guntiņu ziemas nometnes:

Pasākums tiek organizēts ar brīvprātīgā darba atbalstu un līdzfinansēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Comments are closed.