LSGCO konference 2015

Sestdien, 2015.gada aprīli notika Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) ikgadējā biedru konference. Tajā bija pulcējušies skautu / gaidu vadītāji un vadītāju vietnieki no visas Latvijas.

Pasākuma laikā tika vērtēts iepriekšējā gadā padarītais programmas, kursu, informācijas, saimniecības un finanšu jomā. 2014.gadā organizācijas biedru skaits  audzis par 10  %,  ir palielinājies piesaistītā finansējuma apjoms.

Plašas diskusijas izvērtās par organizācijas apmācības sistēmu, tās regularitāti un izpildījumu. Tika pārrunāti iespējamie statūtu grozījumi, precīzāk atrunājot biedru iedalījumus, tiesības un pienākumus, struktūrvienību nosaukumus un balsošanas kārtību, vadītāju kluba atjaunošana un iedzīvināšana. Tika nolemts paaugstināt biedra naudu uz 1eiro/mēnesī, līdzšinējo 0,60LVL (0.85Eiro) vietā.

Mazliet tika pārrunāti arī nākotnes plāni: Baltijas Džamboreja, latviešu skautisma 100 gade, Latvijas valsts 100. Tika nolemts iesaistīties fonda „1836” projektā „Aplido, apceļo, aplido Latviju”, kura ietvaros plānots izvedot taku 1836km apkārt Latvijas pierobežai.

Konferences laikā tika ievēlēti arī 2 jauni valdes locekļi – Agnija Jansone un Jānis Goldšmits, Agnija turpmāk rūpēsies par organizācijas starptautisko sadarbību un pildīs Latvijas Gaidu priekšnieces pienākumus, turklāt Jāņa pārraudzībā būs organizācijas ārējā sadarbība. Abi ir kustībā bijuši kopš bērnības un pildījuši mazākas vai lielākas atbildības organizācijā.

Nākošais vadītāju pasākums būs augustā vadītāju nometnē.

Comments are closed.