LSGCO izsludina projekta koordinatora vakanci uz ½ slodzi Laika posmā no 2016.gada 1.jūnija – 2016.gada 30.oktobrim

Biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” ir nacionāla mēroga jaunatnes organizācija, kas apvieno vairāk kā 800 biedrus.  Organizācijas darbība notiek uz brīvprātīguma pamata, tā balstās uz skautisma un gaidisma darbības pamatprinciem.  Organizāciju ikdienā vada organizācijas valde, darbību nodrošina vairāk kā 50 brīvprātīgie. LSGCO ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)  dalīborganizācija.

Darba pienākumi

70% 

– nodrošināt projektu dokumentācijas kārtošana, tajā skaitā atskaišu sagatavošana (atbilstoši LR likumdošanai un projektu vadlīnijām)

– piesaistīt finansējumu LSGCO aktivitātēm, tajā skaitā sagatavot projektu pieteikumus

– koordinēt LSGCO aktivitātes Skautisma 100gade, LSGCO dalība 1836.lv pārgājienos, vadītāju nometne un citu pasākumu koordinēšana pēc nepieciešamības (kopā ar brīvprātīgajiem)

– vadīt citus attīsības procesu pamatojoties uz stratēģiju LSGCO 2020 un valdes lēmumiem

 

30%

– ikdienas LSGCO komunikācijas nodrošināšana (LSGCO telefons, e-pasti,sociālo mediju konti);

– nodrošināt atbalstu LSGCO vienībām, pēc nepieciešamības

-sagatavot  LSGCO apkārtrakstu, ziņu lapas un citu aktuālu informāciju

–  pārstāvēt LSGCO dažādās tikšanās ar sadarbības partneriem, pēc vajadzības

 

Vēlamās prasības kandidātam

 • Pieredze projektu koordinēšanā , projektu pieteikumu un atskaišu gatavošanā vai spēcīga vēlme to apgūt
 • Labas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas
 • Spēja strādāt individuāli, uz rezultātu orientēta persona
 • Prasme un pieredze strādāt ar sociālajiem medijiem
 • Izpratne par brīvprātīgo darbu, labas zināšanas par skautisma un gaidisma un citu nevalstisko organizāciju attīstību Latvijā vai vēlme to iepazīt (Iespēja strādāt elastīgā darba laikā – gan pa dienu, gan vakaros, gan nedēļas nogalēs – atbilstoši situācijām
 • Grafiskā dizaina prasmes var tik uzskatītas par priekšrocību

 

Cita informācija:      

 • Lieliska iespēja vadīt nacionāla mēroga orgaizācijas ikdienas darbus
 • Būt daļai no lielākās bērnu un jauniešu organizācijas pasaulē
 • Apmācības iespējas
 • Atlases procesā LSGCO biedriem tiks dota priekšroka
 • Atalgojums 528 eiro/ mēnesī (uz papīra) + darba devēja nodoklis
 • Ja ir veiksmīgi piesaistīts finansējums, līgums var tik paplašināts uz vairāk stundām un vai pagarināts arī pēc 30/10/2016
 • Intervijas ar kandidātiem klātienē vai skaipā notiks laika posmā no  05.  līdz 30.05.

 

Pieteikšanās līdz 22.05.2016. plkst. 23:59 uz e-pastu agnija@skauti.lv, nosūtot CV un īsu motivācijas vēstuli.

Papildus informācijai variet sazināties ar LSGCO valdes priekšsēdētāju Agniju Jansoni pa e-pastu agnija@skauti.lv

Comments are closed.