LSGCO ikgadējā vadītāju konference

24. martā Rīgas Jauniešu centrā “Kaņieris” norisinājās LSGCO vadītāju konference, kas pulcēja vairāk kā 30 skautu un gaidu vadītājus. Konferenci atklāja Latvijas skautu priekšnieks vad. Andris Matisons, kas, uzrunājot klātesošos, aicināja būt vienotiem un strādāt kopā Latvijas attīstībai.

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar pagājušā gadā paveikto. V.v  Līga Jagmane informēja par jauno skautu/gaidu vadītāju kursu „Sauleszīme” rezultātiem, ar veiksmīgi uzsāktajiem kopnieku kursiem „Ozolzīle”, kā arī par darbu, kas tiek veikts par skautu/gaidu neformālās izglītības programmas atjaunošanas.

LSGCO starptautiskā sakarniece v.v. Renāte Bendika informēja par sadarbību, kas turpinās  LSGCO un Baltkrievijas Gaidu Asociāciju, kā arī skautu/gaidu apmaiņas projektu ar Japānas Skautu Asociāciju. Tāpat vadītāji tika informēti par jauno sadarbību, kas uzsākta starp Rīgas 1. skautu vienību un vienu no Vācijas Skautu organizācijām DPSG.

Vad. Kristaps Kļava informēja par jaunās biedrzinības sistēmas ieviešanu, kas ļaus pārskatāmāk un vienkāršāk apkopot organizācijas biedru datu bāzi un uzlabos organizācijas vadības saziņu ar vienībām.

Konferences dalībniekiem bija iespēja uzzināt par sadarbības projektu GOLD , organizācijas attīstībai, kas uzsākts ar Lielbritānijas Gaidu organizācijas atbalstu.

Vadītāji lēma arī par izmaiņām organizācijas simbolikā, kas nosaka, ka tuvākajā laikā tiks ieviesti jauni kaklauti. Visiem organizācijas biedriem tie būs zaļā krāsā, ar atšķirīgas krāsas maliņu katrai darbības pakāpei. Tāpat tika pieņemts lēmums pārveidot organizācijas logo.

Konferences kopēja noskaņa parādās Rīgas 69. skautu/gaidu vienības priekšnieks vad. Arta Berkmaņa teiktajā: “Man ir liels prieks, par to darbu, kas ir izdarīts, prieks par to uz kurieni mēs ejam, prieks par to, ka kļūstam arvien vienotāki, līdzīgāki”.

Comments are closed.