Lielā nometne “Tīkls. Latviešu gaidām 100”

Svinot kopābūšanu un latviešu gaidisma simtgadi, tiekamies šovasar Lielajā nometnē “Tīkls. Latviešu gaidām 100” skautu un gaidu mežā Tigavā! Šī būs unikāla iespēja skautiem un gaidām no visas Latvijas būt vienuviet, kopīgi veidot draudzības tīklus un izbaudīt lielisku vasaras piedzīvojumu. Kopā ar mūsu stāstu varoņiem gaidu Freiju un skautiem Niklāvu un Gustavu dosimies piedzīvojumos, spēlēsim spēles, izaicināsim sevi dažādās aktivitātēs, dziedāsim pie ugunskuriem un piedzīvosim īstu satikšanās prieku!

Norises laiks: 07.-13.08.2022.

Norises vieta: Tigava, Kuldīgas novads

Dalības maksa:

  • Dalībniekiem: 130 EUR
  • Brīvprātīgajiem: 60 EUR

Pieteikšanās: līdz 07.07.2022. pie vienību priekšniekiem, tiešajiem vadītājiem un aizpildot anektu ( skatīt zemāk)

Nometnes mērķi:

• skautiem un gaidām no visas Latvijas satikties kopīgā nometnē;

• svinēt latviešu gaidisma simtgadi;

• aktīvi un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku, piedzīvojot dalībnieka vecumam atbilstošu programmu;

• attīstīt jauniešu patstāvību, spēju strādāt komandā un personīgo neatkarību;

• attīstīt pilsoniskumu un patriotismu;

• stiprināt jauniešu sadarbības prasmes;

• stiprināt vietējo pilsonisko aktīvistu – brīvprātīgo – tīklu;

• apgūt āra dzīves prasmes.

Nometnes sadzīves apstākļi: nometne pilnībā norisināsies āra apstākļos. Dzīvošana nometnē notiks pa vienībām. Nepieciešamo ekipējumu savas apakšnometnes iekārtošanai (teltis, ēst gatavošanas piederumi, tenti u.c.) nodrošina vienības. Jaunās vienības, kurām nav savs nometņošanas ekipējums, tiks pievienotas pie pieredzējušām vienībām.

Transports uz nometni un atpakaļ tiks organizēts vienību ietvaros.

Nometnes organizators: biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Nometnes vadītājs: Latvijas gaidu priekšniece, vadītāja Inga Kuple

Dalībnieki: LSGCO biedri visās pakāpēs, LKS biedri, viesi

Brīvprātīgie: LSGCO biedri un pieaicinātie organizācijas sadarbības partneri, palīgos aicināti arī LSGCO bijušie biedri

Dalības maksas principi:

2 bērni no vienas ģimenes – katram no bērniem 15,00 € atlaide

3 bērni (un vairāk) no vienas ģimenes – katram no bērniem 30,00 € atlaide.

Darbojamies pēc principa “nauda nedrīkst būt šķērslis, lai kāds nepiedalītos skautu un gaidu aktivitātēs”. Ja kādam bērnam, jaunietim un vadītājam ir finansiālas problēmas atbilstošo summu samaksāt, lūgums pēc iespējas ātrāk par to informēt organizācijas vadību par situāciju. Nometnes organizatori var lemt par atlaidi konkrētos gadījumos.

Dalības maksa ietver ēdināšanu, programmas nodrošināšanu, nometnes uzšuvi, saimnieciskos izdevumus, organizatoru transporta izdevumus, pasākuma apdrošināšanu.

Nometnes dalības atteikšanas gadījumā, nometnes dalības maksa tiek atmaksāta pēc sekojoša principa:

• Līdz 31.07.2022. 50% apmērā

• Pēc 01.08.2022. nometnes dalības maksa netiek atmaksāta, izņemot slimības gadījumus (ir ārsta apliecinājums par saslimšanas gadījumu), kad dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā.

Papildu informācija: nepieciešamībai vērsties pie sava tiešā vadītāja vai rakstot uz info@skauti.lv, vai zvanot 27852614

Reģistrācijas anketas:

DALĪBNIEKIEM: https://ej.uz/LSGCO_Tikls_Registracija_Dalib

BRĪVPRĀTĪGAJIEM: https://ej.uz/LSGCO_Tikls_Registracija_BP

Nometnes dokumenti dalībniekiem:

Dalībnieka anketa un līgums pieejami pie vienības priekšniekiem!

Nometne top ar dažādu fondu un programmu līdzfinansējumu:

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes politikas programma 2021.-2023.gadam.

Aktīvo iedzīvotāju fonds – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma.

Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Apvienoto Nāciju Bērnu fonds. 

Comments are closed.