Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas tikšanās ar Latvijas Sarkano Krustu

2020. gada 30. septembrī notika Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas tikšanās ar Latvijas Sarkano Krustu, kurā organizāciju pārstāvji pārrunāja brīvprātīgā darba tendences un turpmākās sadarbības iespējas.

Abas organizācijas secināja, ka Latvijā ir maz pētījumu par brīvprātīgo darbu, ka tendences brīvprātīgo iesaistē abās organizācijas mazliet atšķiras. Organizācijas vienojās arī turpmāk apmainīties ar informāciju, sadarboties, ja nepieciešams, COVID19 pandēmijas radīto situāciju risināšanā, kā arī atbalstīt viena otru ar apmācībām.

Gan skauti un gaidas, gan sarkanais krusts ir pasaules mēroga nevalstiskas organizācijas, kuras ir nemilitāras, ne reliģiskas, ne politikas, un kuras dažādu krīžu situācijās sadarbojas ar vietējām kopienām, sniedzot tām atbalstu.

LSGCO tikšanās pārstāvēja tās valdes priekšsēdētāja Agnija Jansone un Latvijas Skautu un gaidu fonda pārstāvis Ivars Šmits.

Ilgtermiņa sadarbība starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām tiek veicināta Sabiedrības Integrācijas fonda NVO fonda programmas ietvarā, projektā “Attīstība 2020”.

Comments are closed.