Latvijas skauti dodas uz 22. Pasaules skautu džamboreju

Rīt 27. jūlijā 38 000 skautu no 160 valstīm ar vienotu skautisma garu sirdīs tiksies Zviedrijā 22. Pasaules skautu džamborejā, Rinkabi pļavās, netālu no Kristianstadas. Latviju un mūsu skautismu šajā nometnē pārstāvēs 5 dalībnieki, trīs Valmieras skauti un divi vadītāji no Rīgas. Divas nedēļas viņi nometņos telšu pilsētā, kopīgi piedalīsies dažādās āra nodarbībās un piedzīvojumos. Džamborejas moto ir „Vienkārši skautisms”, kas pilnībā atbilst Latvijā ierastajam, uz āra dzīvi balstītajam skautismam un gaidismam. 

Nometnes dalībnieki ir skauti un gaidas vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Džamborejas mērķis ir, lai tajā piedalās skauti no katras valsts, kas ietilpst Pasaules skautu organizācijā (WOSM). Šobrīd WOSM sastāvā ir 161 valsts, tostarp Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija. Šāda liela nometne top pateicoties tūkstošiem brīvprātīgo darbinieku, kā arī solidaritātes fondam, kas veicina pēc iespējas lielāku skaitu valstu pārstāvniecību. Dalībnieki sastāda trīs ceturtdaļas no 38 000, kas piedalīsies nometnē. Pārējie ir skautu vadītāji un brīvprātīgie, pieaugušie un jaunieši virs 18 gadiem. Viņi ir atbaidīgi par visu, sākot no ēst gatavošanas un telšu pilsētas plānosānas, līdz skatuves iekārtošanai un autobusu vadīšanai. Paredzams, ka Džamboreju apmeklēs arī 40 000 viesi.

Nometnes dalībnieku laiks būs piepildīts ar nodarbībām, kā arī pēkšņiem notikumiem un ugunskuru vakariem. Katru dienu būs jaunas nodarbības un pārgājieni kopā ar citu pasaules valstu skautiem. Notiks arī vairāki lieli pasākumi, piemēram atklāšanas un noslēguma ceremonijas, kurās piedalīsies visi 38 000 dalībnieki. Nometnes laikā notiks kultūras festivāls. Mūsu trīs skauti izrādīšanai ir sagatavojuši latviešu vīru deju „Es bij’ puika, man bij’ vara”. Un, protams, nometnē būs arī ierastais skautisms – dzīvošana savā teltī un sava ēdiena gatavošana, šoreiz kopā uz 3300 pavardiem 13200 katlos.

Šī ir desmitā pasaules skautu džamboreja, kurā piedalās Latvijas skautu kontingents. Četras no tām bija pirms kara un šī ir sestā pēc kustības atjaunošanas. Lielākais Latvijas skautu kontingents 43 cilvēku sastāvā piedalījās iepriekšējā skautisma simtgades džamborejā Lielbritānijā 2007. gadā. Gan iepriekšējā, gan šajā džamborejā Latvijas skauti piedalās ar pašu sarūpētu finansējumu un atbalstu. Šoreiz mūsu atbalstītāji ir airBaltic, If P&C insurance AS Latvijas filiāle, kā arī Latviešu skauti un gaidas no ASV. Mūsu skautu gaitām džamborejā var sekot līdzi „ziņu teltī”  http://proudlatvians.simplyscouting.se

Džamboreja ir pasaules skautu lielā nometne, kas kopš 1920. gada reizi četros gados notiek kādā no pasaules valstīm. To var salīdzināt ar olimpiskajā spēlēm – katras džamborejas organizētāja valsts tiek izvēlēta vairākus gadus iepriekš sīvā konkurencē ar citām valstīm. Piedalīties Pasaules skautu džamborejā ir katra skauta un gaidas sapnis, tā ir iespēja izdzīvot skautisma un gaidisma vispasaules garu un pārstāvēt savu valsti.

Comments are closed.