Latvijas prezidents kļūst par Latvijas skautu un gaidu goda prezidentu

Latvijas prezidents Egils Levits pieņēmis biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” aicinājumu kļūt par goda prezidentu, tādējādi akcentējot brīvprātīgā darba ar jaunatni īpašo lomu sabiedrībā.

Rīt, 2020.gada 21. jūlijā prezidents Levits viesosies Latvijas Skautu un gaidu organizācijas jauno līderu (kopnieku) apmācībās.   Pasākuma laikā, kopā ar citiem skautu un gaidu vadītājiem un aktīvākajiem biedriem, prezidents diskutēs par brīvprātīgā darba ar bērniem un jauniešiem organizāciju lomu sabiedrībā, par izaicinājumiem un iespējām, kā stiprināt brīvprātīgā darba nevalstisko organizāciju darbu Latvijā.

Jauno līderu apmācības – kopnieku kursu nometnes posms notiek notiek no 20.-26. jūlijam, Tigavas skautu un gaidu mežā, Kuldīgas novadā. Kopnieki ir skautu un gaidu vadītāju jaunākā pakāpe, jaunieši vecumā no 13 – 17 gadiem. Pēc apmācību kursa beigām, tie pārsvarā darbojas kā vadītāju palīgi un vienaudžu līderi savās vienībās, organizējot iknedēļas skautu un gaidu nodarbības, arī pārgājienus un nometnes.

Goda prezidenti ir bijuši arī iepriekšējie Latvijas prezidenti, pēdējais aktīvais – Valdis Zatlers. Arī  citu valstu vadītāji ir skautu un gaidu kustības / organizāciju goda prezidenti, tie ar savu darbību veicina šīs kustības nozīmīgumu un atpazīstamību nacionālo un citu līmeņu kopienās, piemēram britu karaliene Elizabete un princese Ketrīna, Nīderlandes karaliene Maksima, Islandes un  Polijas prezidenti.

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 950 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija. LSGCO ir vienīgā bērnu un jauniešu, un brīvprātīgo organizācija Latvijā, kura ikdienā nodrošina mērķtiecīgas un regulāras bērnu un jauniešu neformālās izglītības aktivitātes, kuru pamatā ir vērtību sistēmas attīstība un personības daudzpusīga attīstība, uz brīvprātības principa.

Sīkāk par vēsturisko informāciju – http://skauti.lv/category/presei/

Publicitātes foto – pielikumā.

Rīga, 20.07.2020.

Informāciju sagatavoja Agnija Jansone, info@skauti.lv, 29157780.

www.facebook.com/skautiungaidas

Comments are closed.