Daba, gaidu devīze un labā darba tikums – jau 99 gadus Latvijas sabiedrībā.

“Sveicu visas guntiņas, gaidas, dižgaidas, lielgaidas, viedgaidas, sengaidas, gaidu vadītājas latviešu gaidisma 99. gada jubilejā!
Teju gadsimtu atpakaļ tika dibināta mūsu organizācija, kā vienīga meiteņu organizācija Latvijā, realizējot pasaules skautu un gaidu kustības mērķus un principus.
Gaidisma mērķis vienmēr ir bijis meiteņu un jaunu sieviešu vispusēja attīstība, audzinot viņas par pastāvīgām, sabiedriski aktīvām sievietēm ar cieņu pret Latviju. Mēs savā darbībā daudz izmantojam dabu, lai mēs nepazaudētu saikni ar to, izprastu likumsakarības, izjustu skaistumu un dabas ritmu. Daba ir kā ceļa zīme gaidai, kura rāda cik daudz brīnišķīga ir radīts šai pasaulē!
Šodien, kad jau gadu pasauli ir skārusi pandēmija un mūsu dzīves ir mainījušas ierasto ritmu, mēs varam apbrīnot dabas varenību, novērtēt to, kas mums ir un neaizmirst palīdzēt arī tuvākam! Dabā mēs rūdām savu raksturu un modrību grūtībās, dabā mēs satiekam domubiedrus, dabā mēs gūstam spēku!
Lai dabas, modrības un labo darbu ceļa zīmes mums rāda pareizos ceļus turpināt mūsu tikpat un vēl spēcīgākā garā!
Saules mūžu gaidismam!
Esiet modras!”
Vad. Agnija Jansone,
Latvijas Gaidu priekšniece
P.S. Aicinu visu pakāpju gaidas kustības 99.gadu jubilejas sarunu par latviešu* gaidisma 100 gadi! Tikšnās laikā atskatīsimies uz latviešu gaidisma priekšniecēm gadsimta griezumā, uz gaidisma un skautisma lomu meiteņu un jaunu sieviešu dzīvēs, kā arī ģenerēsim idejas 100gades svinībām.
*Par Latviešu gaidisma dibināšanas brīdi tiek uzskatīts 1922.gada 15.marts, kad tika reģistrēti Latvijas Gaidu centrālās organizācijas statūti. Padomju okupācijas laikā, Latvijas gaidas un skauti turpināju darboties trimdā – latviešu skautu un gaidu kustībā. Gaidās un skautos gan Latvijas pirmsākumos, gan mūsdienās darbojas dažādu etnisko piederību bērni un jaunieši.

Comments are closed.