Kurp dodas Latvijas jaunatne? Konferences kopsavilkums.

Š.g. 4.decembrī, Rīgā, Latvijas skautu un gaidu organizācija vienkopus pulcināja jauniešus, politiķus, ierēdņus, jaunatnes darbiniekus un citus interesentus konferencē “Latvijas Jaunatne, kurp dodies?” Šī pasākuma mērķis bija aktualizēt jaunu, atbildīgu un aktīvu pilsoņu veidošanas procesu, identificēt atbildīgos par šo procesu valstī un noskaidrot, cik veiksmīgi tas tiek darīt.

Konferencē ar prezentāciju par jauniešu brīvā laika un pilsoniskās audzināšanas spēlētajiem uzstājās LSGCO vadītāja Agnija Jansone. Paneļa diskusijā piedalījās dažādu valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kur dalījās ar pieredzi un izaicinājumiem savā atbildības sfērā. Tik radīti arī priekšlikumi tālākai, sistemātiskai attīstībai.

Jauniešu skaits Latvijā ir strauji samazinājies, jauniešu īpatsvars ir tikai 11- 13 % no sabiedrības. Te parādās risks, ka jauniešu balss lielajā sistēmā var tikt neuzklausīta, ja kāds vēl to mēģina paust. Līdzdalība vēlēšanās un nevalstiskajās organizācijas ir ļoti zema. Joprojām ir aktuāli jautājumi:

  • Kā stiprināt valstisko gribu, lai vairāk jaunieši izmantotu savas pilsoņu pamat tiesības?
  • Kā valsts līmenī veicināt izpratni par nevalstisko organizāciju pienesumu pilsoniskas sabiedrības attīstībā?
  • Kā no kampaņveidīgiem projektiem (tai skaitā, no valsts pārvaldes un skolu sistēmas) pārietu ilgtermiņa rīcībā un attīstībā?

Pasākumā demonstrētās prezentācijas var skatīt zemāk , atziņas un ieteikumus publicēsim tuvāko nedēļu laikā.

Prezentācijas:

KurpDodies_181204_ievadaPrezentacija_LSGCO

KurpDodies_181204_JauniesuCentri_Broceni

KurpDodies_181204_Jaunsardze

KurpDodies_181204_PilsoniskaAlianse

KurpDodies_181204_VISC_IneresuIzglitibaUnAudzinasanasDarbaNod

KurpDodies_181204_VISC_Skola2030

Organizācija pateicas visiem dalībniekiem par aktīvu līdzdalību!

Konference tika līdzfinansēta ar valsts jaunatnes politikas programmas 2018.gadam finansējumu.

Foto: Mārtiņš Plūme

Comments are closed.