Kontakti

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Reģ. nr.: 40008000437
Juridiskā adrese: Audēju iela 8-5, Rīga, LV-1050

Faktiskā adrese: Audēju iela 8-5, Rīga, LV-1050

E-pasts: info@skauti.lv

Telefons: +371 27852614

Kontu numuri:

Luminor Bank AS, LV86RIKO0000082056289, SWIFT: RIKOLV2X

SEB bank, LV87UNLA0001000700127, UNLALV2X

Saziņai ar organizāciju, lūdzu, izmantojiet e-pastu info@skauti.lv
International Commissioner   international@skauti.lv

Seko skautiem un gaidām Twitter, Instagram kā arī organizācijas Facebook lapā.

Latvijas Skautu un gaidu centrālai organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Jautājumiem: