Kalendārs

2018.gads

Decembris

 • Betlēmes gaisma
 • 26.12. 2018.  69. vienības Ziemassvētku pārgājiens uz Garezeru, sīkāk pie vad. Arta Berkmaņa

2019.gads

Līdz 2019.gada 18.novembrim – 100 labie darbi vienībās – Veidosim pasauli labāku!

Janvāris

4.01. Ievad seminārs pieaugušajiem par skautismu un gaidismu

5.-6.01. Baltijas džamborejas plānošanas tikšanās

11.01- 13.01. Ziemas sagaita “Baltais vilks”, Ložmetējkalnā

16.-20.01. Eiropas Skautu un gaidu ārējo attiecību pārstāvju se

24.01.-27.01. Jauno vadītāju apmācības 1. daļa

Februāris

1.02.-3.02. Mazskautu un guntiņu ziemas nometne

16.-22.02. Projekta “Mana Eiropa, mana balss” apmācības Francijā

21.-24.02. Starptautisko sakarnieku tikšanās Belgradā

Latvijas Skautu un gaidu fonda pieņemšanas pasākums

Marts

LJP kongress

LSGCO biedru konference

Projekta “Mana Eiropa, mana balss” reģionālie pasākumi

29.-31.03. Eiropas Skautu organizācijas ārkārtas konference, Maltā

Aprīlis

Projekta “Mana Eiropa, mana balss” reģionālie pasākumi

Jauno līderu apmācības (kopnieku kursi)

Baltijas un Centrāleiropas valstu tikšanās Kauņā

Maijs

Projekta “Mana Eiropa, mana balss” noslēguma pasākums Rīgā

4.maijs  Baltā galdauta svētki visā Latvijā, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa

Lielgaidu un roveru sagaita

Jūnijs

vienību nometnes

Jūlijs

7.-13.07. 4.Baltijas džamboreja Latvijā (dalībnieki 12 +)

22.-2.08. Pasaules džamboreja Rietumu Virdžīnijā

Augusts

11.-19.08. Latviešu skautu un gaidu kustības nometne “Solījums”, ASV

23.-27.08. Eiropas Skautu un gaidu konferences, Horvātijā

Vadītāju (un v.v.) nometne?

Septembris

Vadītāju (un v.v.) nometne?

Jauno vadītāju apmācības 2. daļa

Oktobris

 • Lielgaidu un roveru rudens sagaitas
 • Rudens nometne/-s

Novembris

 • Noslēgums akcijai 100 Labie darbi
 • Latvija 101
 • LSGCO -29.

Decembris

 • Jaunatnes politikas konference
 • Betlēmes gaisma

 

2020.gads

 • Mazskautu un guntiņu vasaras nometne
 • 27.07.-06.08. Eiropas Skautu un gaidu džamboreja Polijā, https://www.ej2020.org

2021.gads

2022.gads

Latviešu gaidismam 100

2023.gads Pasaules Skautu džamboreja Dienvidkorejā