Kāda būtu Latvija, ja ikviens 2h nedēļā veltītu brīvprātīgajam darbam? (15)

Agnijas brīvprātīgais darbs ir saistīts ar jauniešu interešu aizstāvību, jo viņa ir pārliecināta, ka jaunatnes nevalstiskās organizācijas uzlabo jauniešu iespējas. Viņa diskutē ar politiķiem un ierēdņiem, komentē dažādus tiesību aktus un veido ierosinājumus. Kopā ar domubiedriem ir likts pamats jaunatnes politikā Latvijā.Skautos un gaidās darbojas kopš bērnības. Šobrīd vada Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju. Viņa darbojas arī Jaunatnes konsultatīvajā padomē, Saeimas un NVO foruma organizatoriskajā grupa un pārstāv Latvijas Jaunatnes padomi Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības Memoranda padomē.

Agnija tic: “Ja katrs no mums veltītu vismaz divas brīvprātīgā darba stundas nedēļā, Latvija kļūtu stiprāka.

Agnija Jansone, Latvijas gaidu priekšniece

Svinot savas darbības atjaunošanas trīsdesmitgadi, biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija” ir izveidojusi 30 video stāstus, lai iedvesmotu ikvienu Latvijas iedzīvotāju veltīt vismaz divas stundas nedēļā brīvprātīgajam darbam. Biedrība katru dienu ( no 27.10.2020-24.11.2020.) sociālajos tīklos publicēs vienu īsstāstu.

Dokumentālajos video skauti un gaidas stāsta par savu pieredzi, veicot darbus, kas palīdz kopienai, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju vismaz divas stundas nedēļā veltīt brīvprātīgajam darbam.

Brīvprātīgā darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

Projekta radošā komanda:

Idejas autore: Eva Johansone

Operators un montāžas režisors: Jānis Kešāns

Producēšana: Agnija Jansone

Video sērija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Video sērijas par brīvprātīgo darbu izplatīšanu līdzfinansē EEZ un Norvēģijas grants. Par šī video saturu atbild biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

Comments are closed.