Jautājumu kartītes “Kā Tu jūties?”

Šīs jautājumu kartītes ir paredzētas grupu vadītājiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, ar mērķi sekmēt savstarpējo iepazīšanos, satuvināšanos, saliedēšanos. Jautājumi palīdz jauniešiem atraisīties un dalīties savās domās un emocijās ar pārējiem.

Kā lietot šīs kartītes?

Daži no veidiem:

• Lūdz katram izvilkt vienu kartīti un viens pēc otra jaunieši atbild uz jautājumiem pārējiem;

• Sadali jauniešus pāros un katrs pāris izvelk 1 – 4 kartītes un viens otram padalās ar atbildēm uz izvilktajiem jautājumiem;

• Sadali jauniešus mazākās grupās, katrai piešķir 5 jautājumus. Grupa pati izvēlas, kuri būtu tie divi no pieciem jautājumiem, uz kuriem gribētu dzirdēt atbildes no visiem dalībniekiem. Tad arī visi padalās;

• Kopīgi ar jauniešiem izvēlaties vienu jautājumu, par kuru viņi padomās līdz nākamajai tikšanās reizei un atbildes sagatavos bilžu, kolāžas vai video veidā.

Vari izdomāt arī savu uzdevumu, kas palīdzētu jauniešus saliedēt un brīvāk paust savas domas un emocijas!

Spēli ir veidojusi biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, projekta “Bērnu un jauniešu socializēšanās, emocionālās veselības un jaunu prasmju pilnveide” ietvarā. Jautājumu kartītes “Kā Tu jūties?“ ir sagatavotas ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

Kartītes ierobežotā daudzumā ir pieejamas biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” birojā.

#NVOCOVID2021

Comments are closed.