Jauno vadītāju apmācības 2022

Apmācību mērķis:

Veicināt personisko un skautisko/gaidisko zināšanu un prasmju attīstīšanu, lai veidotu spēcīgus, autentiskus, iedvesmojošus jaunos vadītājus (vadītāju vietniekus) darbībai skautu un gaidu organizācijā un pozitīvu pārmaiņu sekmēšanai sabiedrībā. 

Apmācībās dalībnieki gūs padziļinātāku izpratni par vadītāja vietnieka lomu un atbildībām, skautu un gaidu metodi, āra dzīves metodi, drošību, vecumposmu raksturojumiem, neformālo izglītību, kā arī praktiskā veidā apgūs līderības, nodarbību gatavošanas un vadīšanas, nometnes plānošanas un organizēšanas, līdzdalības sekmēšanas prasmes.

Dalībnieku profils:

 • Potenciālie jaunie skautu un gaidu vadītaji – no LSGCO biedru vidus
 • Potenciālie jaunie skautu un gaidu vadītaji – bez pieredzes skautu un gaidu organizācijā
 • Vecums: no 17 gadu vecuma (ar nosacījumu, ka 18 gadi paliek līdz 2022. gada 1. jūnijam)
 • Iespēja piedalīties visās apmācību daļās, veikt dotos uzdevumus

Apmācību struktūra:

Apmācības sastāv no 4 daļām:

I daļa – apmācības klātienē – 11. – 13.02.2022., pārceltas uz 11.-13.03.2022. vieta- tiks precizēta

II daļa – praktiskie izaugsmes uzdevumi, individuāli

III daļa – apmācības, klātienē 3 dienas, maijs/jūnijs vai septembris (atkarīgs no pandēmijas)

IV daļa – individuālā saruna ar apmācību vadītāju

I daļas apmācību tēmas:

 • LSGCO jauno vadītāju loma, atbildības un iespējas
 • Skautu un gaidu darbības pamatprincipi
 • LSGCO izglītības programma
 • Bērnu un jauniešu vecumposmu īpatnības
 • Nodarbību un aktivitāšu plānošana, sagatavošana, vadīšana un izvērtēšana
 • Autentiska līderība – kā kļūt par līderi, kam uzticas, kura darbi seko vērtībām?
 • Drošība – risku novērtēšana, vadīšana
 • Darbs ar jaunatni Latvijas līmenī
 • Grupas dinamika un vadītāja loma tajā

Vadošie treneri:

Paulīna Latsone – skautu un gaidu vadītāja, skautu un gaidu programmas izstrādes grupas vadītāja, “Iespējamās misijas” absolvente

Lauma Žubule – LSGCO biedrs, organizāciju psihologs, neformālās izglītības, emocionālā intelekta trenere, speciālists komandas veidošanas un attīstības jautājumos, āra un piedzīvojumu izglītībā. 

 • vadītāju komandas biedri un vieslektori. 

Apliecinājums:

Pēc veiksmīgas apmācību pabeigšanas tiks piešķirts LSGCO jauno vadītāju apmācību apliecinājums un nosūtīta rekomendācija vienības priekšniekam un LSP/LGP par vadītāja vietnieka pakāpes piešķiršanu.

Veiksmīga apmācību pabeigšana nozīmē  – apmeklēti abi mācību moduļi, izpildīti izaugsmes darbi, veiktas individuālās sarunas, pausta attieksme un skautu un gaidu ētiskās vērtības, kas nepieciešamas vadītāju vietniekam.

Pieteikšanās līdz 17.01.2022., pagarināts līdz 22.02.2022. aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/usP1TMMdL86fonJE9 

Dalības maksa:

1. daļā: 60 EURLSGCO biedriem, 75 EUR pārējiem;

3. daļā: 50 EUR LSGCO biedriem, 75 EUR ne LSGCO biedriem.

Dalības maksā ietilpst programmas sagatavošanas un treneru darbs, mācību materiāli, ēšanas un naktsmītnes izmaksas. Transporta izmaksas var tik atmaksātas tikai iepriekš vienojoties.

Organizācija var izrakstīt rēķinu vienībām, pašvaldībām vai citiem atbalstītājiem.

Ir pieejamas stipedijas. Lai to iegūtu, ir jāuzraksta īss pamatojums, kāpēc jums tā būtu nepieciešama.

Atbildes uz jautājumiem, rakstot uz info@skauti.lv vai zvanot – 27852614

Comments are closed.