Jauno līderu apmācības – Kopnieku kursi

No 2020.gada 20. – 26. jūlijam skautu un gaidu mežā “Tigavās” norisinājās jauno līderu apmācību – Kopnieku kursu – nometnes posms. Nometnē bija iespēja beidzot visiem tikties klātienē, jo apmācību pirmā daļa tika aizvadīta tiešsaistē.
Nometnes posms ir arī galvenais kopnieku apmācību laikā, jo tajā nedēļas garumā tiek gūtas gan daudz praktiskās zināšanas un prasmes skautu un gaidu mākās, kopu sistēmā un jauniešu līderībā, gan arī apgūtas dažādas saturiskās tēmas, kas noderēs jauniešiem kā kopniekiem. Jaunieši nometni novērtēja kā ļoti izglītojošu un izaicinošu, jo dienas gaitas bija ļoti intensīvas, tāpēc mājup dalībnieki devās noguruši, bet smaidīgi un priecīgi, par izdevušos nometni un savu spēju apliecināšanu.
Dažas dalībnieku atziņas pēc nometnes:
📌“Iemācījos nebaidīties tik ļoti no nezināmā un no atbildībām. Sapratu, ka nav jābaidās kļūdīties, jo mēs mācāmies darot.”
📌“Nometnē esmu iemācījies daudz ko jaunu un vēlos šīs zināšanas nodot arī tālāk.”
📌“Es ieguvu vairāk pārliecību par sevi un iespējams par savām spējām.”
📌“Es varu vairāk nekā iepriekš domāju, ko varu un nometne man palīdzēja saprast kāds esmu un ko šeit daru.”
📌“Ja ir vēlme, var tikt galā ar jebkurām grūtībām.”
Kopnieku apmācību noslēguma pasākums paredzēts š.g. septembrī.

Apmācību cikls tie īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, ar Sabiedrības integrācijas fonda no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, ar ziedotāju atbalstu un ar skautu un gaidu brīvprātīgo darbu.

#skauti #gaidas #kopnieki #izaugsme #līderis #Tigava #daba #labaisdarbs #ArvienModri #NVOfonds2020

Comments are closed.