Jauniešu vērtības kā mugurkauls stipram cilvēkam

Š.g. 8. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notika skautu un gaidu un mazpulku organizāciju rīkotā konference “Kas ir jauniešu vērtību formula?”.  Pasākuma mērķis bija veicināt sabiedrisko debati par jauniešu vērtībām un vidi, kurā tie aug, kā arī aktualizēt Latvijas konstitucionālās vērtības un stiprināt jaunatnes organizāciju lomu mūsdienu Latvijas sabiedrībā.

 

OrganizJauniesu vertibu formula_instagramatori vienkopus pulcināja jauniešus, kas jau darbojas kādā jaunatnes organizācijās vai tikai domā iesaistīties, jaunatnes darbiniekus (skautu un gaidu, mazpulku vadītājus, jaunatnes lietu speciālistus no pašvaldībām), pārstāvjus no citām nevalstiskajām organizācijām, institūcijām, pašvaldībām, kā arī politiķus, augstskolu pasniedzējus un bērnu vecākus.

Konferences laikā dalībniekiem bija iespēja uzklausīt Valda Zatlera stāstījumu par cilvēkam nozīmīgākajām vērtībām, kā svarīgākās minot dzīvību, mīlestību un demokrātiju. Ar prezentāciju par informatīvo telpu, kurā dzīvojam uzstājās Raimonds Graube,  kurš kā ļoti svarīgu lietu akcentēja kritisko domāšanu, spēju izsvērt sev pieejamo informāciju un gribu cīnīties, iestājoties par labo. . Pasaules Skautu organizācijas bijušais priekšsēdētājs Žoao Gonsalves uzsvēra jaunatnes organizāciju lomu aktīva pilsoņa veidošanā –  ka ir lietas, ko nevar piedzīvot nevienā citā vidē kā tikai darbojoties jaunatnes organizācijās.

“Vērības ir mūsu mugurkauls, kas ļauj stāvēt stalti un stabili. Tā pat arī ar vērtībām, jo tās ir pamatīgākas, nostiprinātas, jo staltāki un pārliecinātāki mēs esam par sevi. Mums skautiem un gaidām, savas vērtības ir skaidras – tās ir mūsu solījums, likumi un darbības metode pēc kā strādājam jau vairāk kā 110 gadus visā pasaulē!”, tā Agnija Jansone, Latvijas Skautu un gaidu organizācijas vadītāja.

Visi dalībnieki atzina temata aktualitāti un to, ka vērtībām ir milzīga nozīme jauniešu personības veidošanās un attīstības procesā un, ka tās palīdz labāk saprast sevi un pasauli sev apkārt. Konferences organizatoriem radot pārliecību,  ka šāda veida konferences jāorganizē arī turpmāk,  veidojot platformu savstarpējai sarunai, jo jaunatnes politika ir starp-  disciplināra  darbības joma.

Galvenās atziņas no runātājiem:

 • Bērnība un jaunība ir laiks, kad indivīds domā visvairāk, pielāgo un izveido savu vērtību sistēmu. Vēlāk to ir gūti mainīt, izaicināt, pamatot, kādēļ kaut kas būtu jāaizsargā (valsts, kopiena). (Ž.A.Gonsalves)
 • Pasaules ekonomikas forums norāda uz virkni kompetencēm, kas nepieciešamas 21. gs. un ko skolā nemaz nevar apgūt! (Ž.A.Gonsalves)
 • Jauniešu NVO ir vieta, kur apgūt prasmes, lai īstenotu vērtības. (Ž.A.Gonsalves)
 • Jārada vide, kur katram Latvijas jaunietim (arī Latvijas laukos) ir iespēja īstenot/realizēt sevi. (R.Ķeņģe)
 • Kritiskā domāšana, analīze un informācijas pirmavota apzināšana ir būtiska digitālā laikmeta prasme, lai nedzīvotu “informatīvā miglā”. (R.Graube)
 • Vērtību sistēma palīdz izdarīt izvēles ikdienas dzīvē. (R.Graube)
 • Jaunatnes NVO veido vispusīgi attīstītus jauniešus. (V.Zatlers)
 • Latvijā ir maz (un nepietiekami stipras) nacionāla mēroga jaunatnes NVO. (R.Ķeņģe)
 • Stirpas NVO (lasīt – stipra pilsoniskā sabiedrība) veidosies tad, kad sabiedrība tam būs nobriedusi. Ir jāveicina šis briedums.  (A.Jansone)

Atziņas no diskusijām grupās:

 • Būtiskākās jauniešu nosauktās vērtības: pozitīva vide, cilvēki, pieredze, izaugsmes iespējas, atbalsts, cieņa, drošība, brīvība, izglītība, nākotne.
 • Drošai, atbalstošai, pozitīvai un mūsdienīgai videi ir ļoti liela nozīme, lai pilnveidotu un izprastu būtiskākās vērtības. Vide ietekmē vērtības un vērtības ietekmē vidi.
 • Aktualizēt un izcelt vērtību jautājumu ir ļoti svarīgi, sevišķi mūsdienu mainīgajā pasaulē un sabiedrībā, jo esot cilvēkiem ar skaidrām vērtībām, spējam labāk identificēties – piesaistīties kādai kopai, grupai (piemēram, jaunatnes organizācijai) un spējam pieņemt labākus lēmumus sev un  stāties pretī vienaldzībai un bezdarbībai.
 • Bez skaidrām vērtībām cilvēkiem, sevišķi jauniešiem, ir viegli apjukt, pazust un pieņemt par savu neīstās vērtības, kas nereti arī notiek.
 • Vērtību svarīga loma ir lēmumu pieņemšanas brīdī, ar ko jaunieši saskaras diezgan bieži, un tiem, kuriem ir skaidrākas savas vērtības, lēmumus pieņemt ir vienkāršāk un veiktā izvēle labāka.
 • Jauniešu vērtības veidojas konkrētajā vidē, taču vienas un tās pašas vides neveido vienādas vērtības katram jaunietim. Attiecīgajā vidē var veidoties gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības, piemēram, ģimenē.
 • Vērtības ir dziļi nozīmīga lieta, kas ir nepieciešama katram jaunietim. Galvenokārt, lai spētu pieņemt lēmumus, gūt motivāciju, izvirzīt mērķus, strādāt komandā un būt pilntiesīgs pilsonis.
 • Neformālās izglītības organizācijas (tādas kā mazpulki, skauti un gaidas) var jauniešiem ierādīt jaunas pozitīvas vērtības vai mainīt sliktās vērtības.

Kāda ir jauniešu vērtību formula?

Savās vērtību formulās grupas izpaudās ļoti radoši, spējot vērtības asociēt ar kādu priekšmetu, lai labāk tās raksturotu un attēlotu.
Daži piemēri:

 • Sniega bumba, kas veļas lejup pa kalnu un, kuras ceļā ir dažādas pozitīvās vērtības, kuras var pieņemt sev klāt, tādējādi kļūstot par lielāku vērtību bumbu, lai varētu tikt cauri vienaldzības, bezdarbības un atkarību sienām, un virzīties tālāk uz priekšu ar lielāku jaudu;
 • Spēle “Cirks”, kur tādas vērtības kā ģimene, godīgums, drošība un atbalsts virza cilvēku – jaunieti – uz priekšu un augšu, bet tādas īpašības kā vienaldzība “aizsūta” cilvēciņu atkal gandrīz sākuma izejā;
 • Dimants, kuru ir svarīgi turēt atbalstošā un drošā vidē, un nepārtraukti ar to strādāt (pulēt), lai vērtības nostiprinātos un tiktu izprastas labāk un skaidrāk;

Konferenci organizēja biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un “Latvijas mazpulki”. Konference tapa ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta, Pasaules skautu kustības organizācijas (WOSM) līdzfinansējumu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Radio atbalstu, Skautu, gaidu un mazpulku brīvprātīgo darbu.

Īpašs paldies Valdim Zatleram, Raimondam Graubem un Žoao Armando Gonsalves  par ieguldīto laiku! Evai Johansonei, Ilutai Kalniņai (LNB), Dacei Simanovičai (Latvijas Radio) un Craig Turpie (WOSM) par atbalstu un sadarbību!

Pasākuma programma un informācija par runātājiem: Programma

Foto no pasākuma:  http://ej.uz/SK100_VertibuKonference

Comments are closed.