Jaunatnes organizāciju ieguldījums Latvijas jauniešu attīstībā nereti netiek pienācīgi novērtēts un atbalstīts!

12. augustā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Jaunatnes diena un šogad Apvienoto Nāciju organizācija (ANO) pieteikusi sekojošu tēmu – “izglītības pārmaiņas” – , lai uzsvērtu izglītības atvērtību un pieejamību visiem jauniešiem nepieciešamību. Skautu un gaidu organizācija pievienojas ANO nospraustajam mērķim un norāda, ka izšķiroša loma izglītības pārmaiņu procesā ir tieši jaunatnes organizācijām. 

Skautu un gaidu organizācija uzsver jaunatnes organizāciju lomu jauniešu (neformālās ) izglītības procesā. Prakse ir pierādījusi, ka pārmaiņu procesa laikā, nevalstiskās organizācijas visātrāk spēj pielāgoties un realizēt pozitīvas  pārmaiņas sabiedrībā. Darbība jaunatnes organizācijās, jauniešiem stiprina vērtības, dod piederības sajūtu lielākai vai mazākai kopienai, attīsta pastāvību un atbildības sajūtu, komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī citas svarīgas iemaņas.

Teju 30 gadus pēc neatkarības un demokrātijas atgūšanas, valsts un pašvaldības ieguldījums jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanā  un darbā ar jaunatni kopumā joprojām ir ļoti simbolisks. 2019.gada budžetā, valdība par 43% samazināja pieejamo finansējumu nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām, jaunatnes darbinieku atalgojumu likme tiek piemērota teju minimālajai algai, vai jaunatnes lietu speciālistu amati pašvaldības, bieži vien, tiek apvienoti ar sabiedrisko attiecību vai tūristu speciālistiem.

2019.gada starptautiskajā Jaunatnes dienā, kad ANO uzver “pārmaiņu nozīmi”, skautu un gaidu organizācija aicina: 

– atbildīgās ministrijas, vadošās partijas un pašvaldību vadītājus, atbildīgi pievērst uzmanību jaunatnes paaudzei savās kopienās un valstī kopumā, 2020.gada budžetā palielināt piešķirot finansējumu jaunatnes organizācijām un nodrošināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā!

– sabiedrību kopumā – iesaistīties brīvprātīgajā darbā ar jaunatni, sniedzot tiem iespēju droši piedzīvot jauno, just piederību kopienai un kļūt par atbildīgiem valsts un pasaules pilsoņiem.

Papildus: Apvienoto nāciju organizācija 20 gadus atpakaļ (1999.gadā) nolēma 12. augustu noteikt par Starptautisko Jaunatnes dienu, lai akcentētu izaicinājumus un iespējas ar kādiem jaunieši saskaras mūsdienu mainīgajā pasaulē. Šobrīd pasaulē ir 1,8 miljardi jaunieši (vecumā no 10-24 gadiem), kas ir augstākais jauniešu skaits kāds jebkad ir dzīvojis uz planētas, lai arī lielākā daļa apmeklē skolu, aktuāls jautājums ir par kvalitatīvas izglītības pieejamību. Turpretim Latvijā pēdējos gados jauniešu īpatsvars ir
sarucis līdz 13% no kopējās sabiedrības ( 2006. gada tas bija 20%). Šobrīd Latvijā ir 248 tūkstoši jaunieši vecumā no 13-25 gadiem. Lai arī formālās izglītības iespējas Latvijā tiek nodrošinātas atvērti un pieejami, šo pašu nevar attiecināt uz neformālo izglītību un jaunatnes organizācijām.

Neformālā izglītība tiek praktizēta starp skolu un ģimeni, tās darbības metodes tiek pielāgotas tās grupas vajadzībām un iespējām, jaunatnes nevalstiskās organizācijas ir vieni no galvenajiem neformālās izglītības īstenotajiem.  Latvijā tikai mazāk kā 10
% jaunieši iesaistās nevalstisko organizāciju darbībā īstermiņā un vēl mazāk ilgtermiņā. Dažādi pētījumi rāda, ka tieši ilgtermiņa iesaiste jaunatnes nevalstiskajās organizācijās attīsta atbildīga un aktīva pilsoņa iemaņas un praksi uz visu mūžu.

Sveicam visus jauniešus un jaunatnes darbiniekus Starptautiskajā Jaunatnes dienā!

Informāciju sagatavoja:

Agnija Jansone, Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācijas valdes priekšsēdētaja,  +371 27852614, info@skauti.lv

 

Sīkāk:

par Starptautisko Jaunatnes dienu:  https://www.un.org/en/events/youthday/;

-par jaunatni Latvijā www.jaunanteslietas.lv

– par jauniešu skaitu Latvijā – http://www.jaunatneslietas.lv/sites/default/files/2018-02/Infografika-Jauniešu%20skaits%20Latvijā.pdf

-par pilsonisko patriotismu – Aizsardzības akadēmijas pētījums:

Pilsoniskais patriotisms Latvijas attīstībai un drošībai

Dienas tēmturis sociālajos medijos:  #JaunatnesDiena  #YouthDay #TransformingEducation #SDG4

Organizācijas konti sociālajos medijos: www.facebook.com/skautiungaidas/,www.twitter.com/skautiungaidas/ , www.instagram/skautiungaidas/

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Pasaulē ir vairāk kā 50 miljonu skautu un gaidu. Latvijas skautu un gaidu organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Comments are closed.