Jaunatnes nevalstiskās organizācijas – Latvijas stratēģiskais resurss.

Biedrības „Latvijas Mazpulki” un „Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija” šodien  aicināja Ministru kabinetu pieņemt pārdomātu lēmumu saistībā ar lēmumprojektu nr. TA-2411 – par jaunsardzes attīstību 2015.-20124.gadā, un ņemt vērā arī nepieciešamību attīstīt jaunatnes nevalstiskās organizācijas, kuras Latvijā strādā patriotiskās audzināšanas, sociālās iekļaušanas un veselīga dzīvesveida jomā.

 

Nenoliedzami, jaunsardzes attīstība valstī ir nozīmīga, īpaši pastāvošajā ārpolitiskajā situācijā, tomēr arī bērnu un jaunatnes nevalstiskās organizācijas, jo sevišķi nacionāla līmeņa veicina pilsonisko apziņu, piederību valstij, audzina jaunos, pozitīvos līderus, arī īsteno to mērķus, kas ir svarīgi valsts kopējai attīstībai. Tomēr 24 gadu laikā nav bijusi politiskā griba un rīcība palīdzēt šo organizāciju stratēģiskai attīstībai. Tās, galvenokārt, ir darbojušās uz privātu finansēja pamata, kur katrs fonds/finansētājs realizē savu „Jaunatnes politiku”, nevis Latvijas valstij svarīgu un stratēģisku.

 

Abas nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas aicināja Ministru kabineta locekļus atlikt šī lēmumprojekta izskatīšanu šobrīd un skatīt to kopā ar Jaunatnes politikas pamatnostādņu projektu 2015-2020 un tā realizācijas plānu. Vai likumprojektu “Par valsts budžetu 2015. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam” sagatavošanas, izskatīšanas un pieņemšanas procesā palielināt finansējumu Jaunatnes politikas valsts programmas realizācijai no 330 520 EUR  (2014.gadā) vismaz uz 1 000 000 EUR (2015.gadā) un Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015-2020. realizācijas plānam atbilstošu finansējumu turpmākajiem gadiem.

 

Aicinām Ministru Prezidenti un pārējos Ministru kabineta locekļus skatīt jaunatnes politiku kā horizontālo politiku un tai nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus!

 

Atbalsts arī jaunatnes nevalstisko organizāciju darbībai ir izšķiršanās par valsts drošību un ģeopolitiskajām interesēm!

Comments are closed.