Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Skauti un gaidas palīdz sasniegt Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un veido pasauli labāku!

2015. gadā visas pasaules valstis vienojās uzlabot pasauli līdz 2030. gadam, izvirzot 17 mērķus. Vēl 9 gadi, lai tos sasniegtu!

Latvijas skauti un gaidas akcentē:

(3) jauniešu fizisko un garīgo veselību;

(4) kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu;

(5) dzimumu līdztiesību – vienlīdzību starp zēniem un meitenēm;

(13) klimata pārmaiņas;

(16) mieru, taisnīgumu un labu pārvaldību;

(17) sadarbību – starp dažādām organizācijām, kopienām, paaudzēm.

#VeidosimPasauliLabāku! #Skauti #gaidas #ArvienModri!

Pievienojies, darīt labu! #IlgtspējasAttīstībasMērķi #IAM #brīvprātīgaisDarbs! #SDGs #makeItHappen

Sīkāk par Iltspējas attīstības mērķiem var lasīt: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

Video filmēts 4. Baltijas skautu un gaidu lielajā nometnē – džamborejā.

Comments are closed.