Ievadseminārs skautismā un gaidismā – 11.05.2023.

Aicinām uz semināru par skautismu un gaidismu – pasaules mēroga bērnu un jauniešu organizācijas darbību Latvijā un pieaugušo lomu tajā. Pieaugušie (18+) ar savu brīvprātīgo darbu, vadot neformālās izglītības iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina skautu un gaidu darbību ikdienā – palīdz bērniem un jauniešiem atklāt savas spējas un potenciālu un realizēt mērķus, balstoties uz skautu un gaidu vērtībām un atbildību pret vietējo kopienu.

Lai dotu iespēju vairāk bērniem un jauniešiem iepazīt šo piedzīvojumu un, mācoties darot, apgūtu jaunas prasmes un iemaņas, mums ir nepieciešami vadītāji, kas vēlas ar tiem strādāt!

Ievadsemināra mērķis ir iepazīstināt ar skautismu un gaidismu Latvijā, ar “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” (LSGCO) darbību un sniegt informāciju par jaunu skautu un / vai gaidu vienību dibināšanu vai pulciņu vadīšanu pie esošajām vienībām.

Mērķauditorija: interesenti, kuri vēlas kļūtu par skautu un gaidu vadītājiem un uzsākt aktīvu darbību organizācijā un skauti un gaidas, kas kādu laiku nav strādājuši ar bērniem un vēlas atsākt aktīvu darbību organizācijā.

Priekšnosacījumi: vēlme brīvprātīgi* vadīt neformālās izglītības aktivitātes, balstoties uz skautu un gaidu programmas, bērniem un jauniešiem, patīk daba un ir lojāli Latvijai.

Ievadsemināra programma:
Iepazīšanās
LSGCO darbība
Skautu un gaidu darbības metodes un programma
Tālākais process – Kā dibināt vienību? Kā iesaistīties organizācijā?

Semināru vadīs: skautu un gaidu vadītāji/-jas
Dalība seminārā ir bezmaksas. Pieteikšanās: http://ej.uz/LSGCO_ievadseminars

Pasākums plānots klātienē. Izvērtējiet savu veselības stāvokli, COVID19 un tā… Uz tikšanos!
*pastāv iespēja skautu un gaidu vienības darbu organizēt arī kā interešu izglītības pulciņu

Apmācības tiek organizētas ar Aktīvo iedzīvotāju fondu – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas- atbalstu, projekta “Tīkls” ietvarā.

Comments are closed.