GOLD* projekts Latvijā

No 2. līdz 22. augustam Latvijā viesojas 6 Anglijas gaidu vadītājas, kas dalīsies savā pieredzē, kā arī piedāvās radošu aktivitāšu dienas dažādās Latvijas pilsētās. Aktivitāšu mērķis ir dod iespēju Latvijas skautiem un gaidām gūt starptautisku pieredzi, kas ir nozīmīga gaidu un skautu darbības daļa, kā arī dod iespēju bērniem un jauniešiem vairāk uzzināt par skautu un gaidu aktivitātēm un iespējām tajās iesaistīties. Vizītes laikā paredzētas aktivitātes sekojošās pilsētās:

6. augustā Ogrē – Latvijas Gaidu un skautu muzejā

7. augustā Vabolē – Vaboles vidusskolā

14. augustā Rīgā – Rīgas 69. vidusskolā

Aktivitātēs aicināti piedalīties arī bērni un jaunieši, kas vēlētos ko vairāk uzzināt par skautu un gaidu darbību un pievienoties kādai skautu un gaidu vienībai.

11. augustā Garezerā notiks pieredzes apmaiņa par dažādām nodarbību vadīšanas metodēm. Tajā aicināti piedalīties skautu un gaidu vadītāji, vad. vietnieki kā arī kopnieki.

GOLD komandas vizītes laikā notiks arī vairākas tikšanās ar LSGCO kursu nozares atbildīgajiem, lai kopīgi pilnveidotu šo jomu, kā arī Anglijas gaidu vadītājas piedāvās nodarbības skautu un gaidu vadītāju ikgadējā nometnē.

Visas aktivitātes tiek īstenotas LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītā projekta „LSGCO darbības paplašināšana” ietvaros.

* GOLD (Guiding Overseas Linked with Development) ir Lielbritānijas Gaidu organizācijas īstenota iniciatīva, kad jaunās vadītājas īsteno projektus ārpus Lielbritānijas ar mērķi attīstīt skautu un gaidu darbību.

Comments are closed.