Eiropas skautu un gaidu konference

No 16. līdz 21. augustam Berlīnē norisinās Eiropas skautu un gaidu konference, kas vienviet pulcē vairāk kā 400 dalībnieku. Konference ir reģiona augstākā vadības institūcija, kurā tiekas Eiropas skautu un gaidu organizāciju pārstāvji, lai izvērtētu Pasaules Skautu organizācijas (WOSM – World Organization of Scout Movement) un Pasaules Gaidu organizācijas (WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Eiropas reģiona darbību, izstrādātu un apstiprinātu organizācijas darbības plānu nākamajiem trīs gadiem, kā arī ievēlētu jaunu reģiona komiteju. Konferences laikā paredzētas darba sesijas, balsošanas sesijas, jaunas Eiropas komitejas vēlēšanas, kā arī laiks jaunu kontaktu iegūšanai un domu, pieredzes apmaiņai.

Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju (LSGCO) Eiropas konferencē pārstāvēs Starptautiskā sakarniece v.v. Renāte Bendika un valdes locekle vad. Līga Jagmane. LSGCO dalība Eiropas konferencē iespējama IZM atbalstītā projekta „Stipra organizācija – stipra sabiedrība” ietvaros.

Plašāka informācija par Eiropas konferences norisi: http://www.europeanconference.de/

Comments are closed.