Eiropas Jaunatnes Dialogs

Vakar (15.10.2019.) vakarā skauti un gaidas no Rīgas, Ogresgala un Valmieras pulcējās LSGCO birojā uz līdzdalības aktivitāti. Tās mērķis bija paust jauniešu viedokli Eiropas Savienības jaunatnes strukturētā dialoga norisē, kas veidots ar mērķi sniegt jauniešiem iespēju iegūt pirmo pieredzi Eiropas Savienības procesu līdzdarbībā.

Jaunieši dalījās savā pieredzē un ar savu viedokli par 2019./2020.gadu izvirzītajām prioritārajām tēmām: (1) kvalitatīva nodarbinātība, (2) kvalitatīvs darbs ar jaunatni un (3) iespēju radīšanu jauniešiem reģionos.

Izvērstākas diskusijas notika par pirmo un otro tematu, kuros tika apspriesti: izaicinājumi nākotnē darba tirgū un, kas ir kvalitatīvs darbs. Dalībnieki dalījās gūtajās pieredzēs vasaras pašvaldību piedāvātajos darbos. Jaunieši secināja, ka ļoti daudz atkarīgs no skolotāja attieksmes, kurš var dot ļoti vērtīgu pieredzi karjeras jautājumos, bet tajā pašā laikā ir skolotāji, kas to izdara “ķeksīša pēc”. Aktīvas diskusijas notika arī par kvalitatīvu darbu ar jaunatni. Dalībnieki pārrunāja kādu nepieciešamo atbalstu, ko jaunieši sagaida no jaunatnes darbiniekiem – izpratni, entuziasmu, enerģiju, plašāku redzējumu. Par potenciālajiem ieguvumiem un iespējām, ko gūst jaunieši aktīvi iesaistoties dažādās (darba ar jaunatni) aktivitātēs, skauti un gaidas visvairāk tika uzsvērta pašizaugsmes iespējas drošā vidē. Pie trūkumiem darbā ar jaunatni jomā, diskusijas dalībnieki atzina, ka vide jaunatnes darbiniekiem ne vienmēr ir vienkārša un tajā ir iespējami “izdegšanas” gadījumi, vai ir pietiekams atbalsts jaunatnes darbiniekiem (gan algotajiem, gan brīvprātīgajiem)?

Minēja arī, ka joprojām nav sakārtots telpu jautājums, lai veiktu darbu ar jaunatni,  īpaši Rīgas centrā.

Aktivitātes dalībnieki atzina šādu tikšanos par vērtīgu – gan tajā, ka varēja paust savu viedokli, gan uzklausīt citu viedokļus un pieredzi, tā paplašinot savu redzesloku.

Līdzdalības diskusija tik organizēta uz skautu un gaidu vadītāju brīvprātības principa un tai nebija tiešu finansiālu atbalstītāju. Tā notika LSGCO biroja telpās, kuras īri atbalsta IZM valsts jaunatnes politikas programmas finansējums un #NVOfonds atbalsta programma.

 

Comments are closed.