Domnīca “Latviešu nācija un saliedēta Latvijas valsts”

Saliedētai Latvijai – jāveicina brīvprātīgais darbs, jāstiprina skautu un gaidu darbība.

2019.gada 29. novembrī Rīgas pilī notika pirmā solidaritātes sarunu cikla domnīca “Latviešu nācija un saliedēta Latvijas valsts”, kurā piedalījās 60 dažādu paaudžu sabiedrības pārstāvju: pētnieki, interešu grupu pārstāvji, politikas veidotāji, žurnālisti, pedagogi, mūziķi, karavīri, skolēni un studenti, biedrību un NVO pārstāvji, tai skaitā LSGCO.
Sarunas dalībnieki diskutēja par to, kā veicināt latvisko identitāti un piederību Latvijas valstij un Eiropas kultūrtelpai, kā sekmēt jauniešu pilsonisko kultūru un patriotismu, kā stiprināt iedzīvotājos vēsturisko atmiņu. Latvijas Skautu un gaidu organizācijas pārstāve vad. Paulīna Latsone piedalījās diskusijā par jauniešu pilsonisko kultūru un patriotismu.
Izskanējušās idejas gan darba grupā, gan pēc tam grupu prezentācijās lielā mērā saskanēja ar skautu un gaidu organizācijas mērķiem un prioritātēm, sakot, ka ir jāveicina jauniešu līdzdalība pilsoniskās aktivitātēs, jāstiprina izpratne sabiedrībā par brīvprātīgo darbu, jāuzrunā jaunieši viņiem saistošā veidā, jāveicina piederība Latvijai.
“Saistoša likās atziņa par to, ka latvietībai ir jābūt atvērtai, spējot pieņemt un cienīt dažādo, tomēr saglabājot savu unikalitāti, kas ir pamatā Latvijas valstij, kas tieši savijās kopā ar LSGCO prioritātēm – atvērtību un stāju, “ stāsta vad. Paulīna Latsone
Kā savā runā uzsvēra prezidents Egils Levits, tad solidaritāte vienlaikus ir vērtība un uzdevums, lai to apzinātos kā vērtību, ir jāmācās kļūt saliedētākiem.

Foto: Valsts prezidenta kanceleja (flickr)

Comments are closed.