Darbs ar jaunatni jaunajā pašvaldību likumā

2020.gada 8. oktobrī Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas  (LSGCO) nosūtija vēstuli VARAM, IZM un Saeimai par darbu ar jaunatni iekļaušanu pie pašvaldību autonomajām funkcijām.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sadzirdējus LSGCO, Latvijas Mazpulku,  Latvijas Jaunatnes Padomes un Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumu topošajā pašvaldību likumā pie pašvaldību pamatfunkcijām (autonomajām funkcijām) iekļaut darbu ar jaunatni!  

Šī pozīcija vēl ir jāaizstāv likumprojekta tālākā virzībā Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabinetā un Saeimā! 

Uzskatām, ka darbs ar jaunatni ir stratēģiski svarīga funkcija kā valsts, tā pašvaldības līmenī. Jauniešu skaits ir krasi samazinājies pēdējo desmit gadu laikā, kas šobrīd ir vidēji 10-13% no visiem iedzīvotājiem, atkarībā no pašvaldības. Ņemot vērā šo demogrāfijas tendenci, pašvaldībām vēl stratēģiskāk jāskatās uz veselīgas, lojālas, pilsoniski uzņēmīgas un atbildīgas paaudzes veidošanu. Ticam, ka nodrošinot kvalitatīvu darbu ar jaunatni, pašvaldība ilgtermiņā var sasniegt efektīvāku iedzīvotāju integrāciju, ekonomisko attīstību un piederību vietējai kopienai. Darbu ar jaunatni saredzam kā jebkuru brīvā laika formu starp skolu un ģimeni – gan līdzdalība jaunatnes NVO, gan sportiska un veselīga dzīves veida praktizēšana, gan darbība citās jomās – un dažādas formas nedrīkst pretnostatīt vienu otrai, kā tas šobrīd notiek. Darbs ar jaunatni nav “ķeksīša pasākums”, tā ir stratēģiska izvēle ilgtspējīgu pašvaldību un vietējo kopienu veidošanā. 

LSGCO pozīcijas sagatavošanas darbs ir līdzfinansēts no Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda, #NVOfonds2020 programmas.  

Comments are closed.