Archive | #TĪKLS RSS feed for this section

Konference: Sabiedriskais darbs vidusskolās

Jaunatnes politikas konference “Brīvprātīgā darba stiprināšana – sabiedriskais darbs vidusskolās” Laiks: 08.09.2023., plkst. 12.00-16.00 Vieta: Rīga, E. Smiļģa iela 38 (ieeja no stūra ar Augļu ielu) Pasākuma mērķi: – popularizēt “sabiedrisko darbu” kā projektu veidu vidusskolēnu vidū; – sniegt informatīvu un praktisku atbalstu NVO, sagatavojot piedāvājumu skolām/vidusskolēniem; – sniegt informatīvu un praktisku atbalstu audzināšanas darba […]

Lasīt tālāk

Ievadseminārs Rīgā

Aicinām uz semināru par skautismu un gaidismu – pasaules mēroga bērnu un jauniešu organizācijas darbību Latvijā un pieaugušo lomu tajā. 28.08.2023. Plkst. 18.00. Rīgā, E. Smiļģa ielā 38 Pieaugušie (18+) ar savu brīvprātīgo darbu, vadot neformālās izglītības iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina skautu un gaidu darbību ikdienā – palīdz bērniem un jauniešiem atklāt savas […]

Lasīt tālāk

Ievadseminārs Talsos

Aicinām uz semināru par skautismu un gaidismu – pasaules mēroga bērnu un jauniešu organizācijas darbību Latvijā un pieaugušo lomu tajā. 19.08.2023. Plkst. 10.00. Brīvības iela 17A, Talsi Pieaugušie (18+) ar savu brīvprātīgo darbu, vadot neformālās izglītības iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina skautu un gaidu darbību ikdienā – palīdz bērniem un jauniešiem atklāt savas spējas […]

Lasīt tālāk

Tikšanās ar Mārupes Izglītības konsultatīvo padomi

Šī gada 15. jūnijā LSGCO pārstāve Agnija Jansone piedalījās Mārupes Izglītības konsultatīvās padomes sēdē, lai iepazīstinātu padomes locekļus ar skautu un gaidu kustību Latvijā. Tika izstāstīti organizācijas pamatprincipi un darbības veidi. Ceram, ka tikšanās ir sākums veiksmīgai sadarbībai Mārupes novadā!

Lasīt tālāk

Ievadseminārs skautismā un gaidismā – 11.05.2023.

Aicinām uz semināru par skautismu un gaidismu – pasaules mēroga bērnu un jauniešu organizācijas darbību Latvijā un pieaugušo lomu tajā. Pieaugušie (18+) ar savu brīvprātīgo darbu, vadot neformālās izglītības iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina skautu un gaidu darbību ikdienā – palīdz bērniem un jauniešiem atklāt savas spējas un potenciālu un realizēt mērķus, balstoties uz […]

Lasīt tālāk

Brīvprātīgā darba likuma grozījumiem

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” atzinīgi vērtē brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma pilnveidošanu ar mērķi veicināt brīvprātīgā darba attīstību Latvijā. LSGCO norāda un ierosina: Diskusijas par atbildīgo politikas plānotāju ir notikšas virspusējā līmenī un LSGCO rosina pirms likumprojekta 2.lasījuma organizēt kvalitatīvu diskusiju ar politiķiem, valsts pārvaldes pārstāvjiem un brīvprātīgā darba realizētājiem, lai noteiktu, kura […]

Lasīt tālāk

Ievadseminārs skautismā un gaidismā pieaugušajiem

Aicinām uz semināru par skautismu un gaidismu – pasaules mēroga bērnu un jauniešu organizācijas darbību Latvijā un pieaugušo lomu tajā.Pieaugušie (18+) ar savu brīvprātīgo darbu, vadot neformālās izglītības iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina skautu un gaidu darbību ikdienā – palīdz bērniem un jauniešiem atklāt savas spējas un potenciālu un realizēt mērķus, balstoties uz skautu […]

Lasīt tālāk

#Tīkls jaunumi

2022/03/01 – 08/31 Turpināts darbs pie brīvprātīga darba aktualizēšanas, gan nodrošinot brīvprātīgos kara Ukrainā radītas situācijas dēļ. LSGCO aktīvi iesaistījusie “Atbalsts Ukrainai” koordinācijas grupā, piedalās iknedēļas sanāksmēs, dos savus ieteikumus un praktiski iesaistās savas kompetneces ietvaros. Pārskata periodā: skautu un gaidu brīvprātīgie iesaistījās pirmajās humanitārās kravas no uzņēmējiem organizēšanā un pakošanā, veidoja akciju “Kopā ar […]

Lasīt tālāk

Nometne “Tīkls” – latviešu gaidismam 100

Vakar, 2022.gada 8. augustā, Kuldīgas novadā, tika atklāta 8. lielā Latvijas skautu un gaidu nometne “Tīkls”, kas rīkota par godu latviešu gaidu kustības simtajai gadskārtai. Stiprinot savstarpējo draudzības, zināšanu un sadarbības tīklu, pasākumā skautu un gaidu mežā “Tigavā” pulcējas 270 bērnu, jauniešu un brīvprātīgo no 18 skautu un gaidu vienībām, tostarp arī pārstāvji no Latviešu […]

Lasīt tālāk

Noticis ievadseminārs Cēsīs

2022. gada 30. jūnijā norisinājās ievadseminārs skautismā un gaidismā pieaugušajiem Cēsīs. Piedalījās seši dalībnieki. Semināra laikā dalībnieki tika izglītoti jautājumos par demokrātijas praktizēšanu nevalstiskajās organizācijās, aktīvu līdzdalību vietējā kopienā, brīvprātīgo darbu, kā piemēru minot Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju. Dalībnieki uzzināja vairāk par organizācijas darbību un iespējām iesaistīties. Ceram uz ilgtermiņa sadarbību! Pasākums tiek […]

Lasīt tālāk