Archive | #TĪKLS RSS feed for this section

Ievadseminārs Rīgā

Aicinām uz semināru par skautismu un gaidismu – pasaules mēroga bērnu un jauniešu organizācijas darbību Latvijā un pieaugušo lomu tajā. 28.08.2023. Plkst. 18.00. Rīgā, E. Smiļģa ielā 38 Pieaugušie (18+) ar savu brīvprātīgo darbu, vadot neformālās izglītības iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina skautu un gaidu darbību ikdienā – palīdz bērniem un jauniešiem atklāt savas […]

Lasīt tālāk

Ievadseminārs Talsos

Aicinām uz semināru par skautismu un gaidismu – pasaules mēroga bērnu un jauniešu organizācijas darbību Latvijā un pieaugušo lomu tajā. 19.08.2023. Plkst. 10.00. Brīvības iela 17A, Talsi Pieaugušie (18+) ar savu brīvprātīgo darbu, vadot neformālās izglītības iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina skautu un gaidu darbību ikdienā – palīdz bērniem un jauniešiem atklāt savas spējas […]

Lasīt tālāk

Tikšanās ar Mārupes Izglītības konsultatīvo padomi

Šī gada 15. jūnijā LSGCO pārstāve Agnija Jansone piedalījās Mārupes Izglītības konsultatīvās padomes sēdē, lai iepazīstinātu padomes locekļus ar skautu un gaidu kustību Latvijā. Tika izstāstīti organizācijas pamatprincipi un darbības veidi. Ceram, ka tikšanās ir sākums veiksmīgai sadarbībai Mārupes novadā!

Lasīt tālāk

Ievadseminārs skautismā un gaidismā – 11.05.2023.

Aicinām uz semināru par skautismu un gaidismu – pasaules mēroga bērnu un jauniešu organizācijas darbību Latvijā un pieaugušo lomu tajā. Pieaugušie (18+) ar savu brīvprātīgo darbu, vadot neformālās izglītības iknedēļas nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina skautu un gaidu darbību ikdienā – palīdz bērniem un jauniešiem atklāt savas spējas un potenciālu un realizēt mērķus, balstoties uz […]

Lasīt tālāk

Brīvprātīgā darba likuma grozījumiem

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” atzinīgi vērtē brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma pilnveidošanu ar mērķi veicināt brīvprātīgā darba attīstību Latvijā. LSGCO norāda un ierosina: Diskusijas par atbildīgo politikas plānotāju ir notikšas virspusējā līmenī un LSGCO rosina pirms likumprojekta 2.lasījuma organizēt kvalitatīvu diskusiju ar politiķiem, valsts pārvaldes pārstāvjiem un brīvprātīgā darba realizētājiem, lai noteiktu, kura […]

Lasīt tālāk

#Tīkls jaunumi

2022/03/01 – 08/31 Turpināts darbs pie brīvprātīga darba aktualizēšanas, gan nodrošinot brīvprātīgos kara Ukrainā radītas situācijas dēļ. LSGCO aktīvi iesaistījusie “Atbalsts Ukrainai” koordinācijas grupā, piedalās iknedēļas sanāksmēs, dos savus ieteikumus un praktiski iesaistās savas kompetneces ietvaros. Pārskata periodā: skautu un gaidu brīvprātīgie iesaistījās pirmajās humanitārās kravas no uzņēmējiem organizēšanā un pakošanā, veidoja akciju “Kopā ar […]

Lasīt tālāk

Nometne “Tīkls” – latviešu gaidismam 100

Vakar, 2022.gada 8. augustā, Kuldīgas novadā, tika atklāta 8. lielā Latvijas skautu un gaidu nometne “Tīkls”, kas rīkota par godu latviešu gaidu kustības simtajai gadskārtai. Stiprinot savstarpējo draudzības, zināšanu un sadarbības tīklu, pasākumā skautu un gaidu mežā “Tigavā” pulcējas 270 bērnu, jauniešu un brīvprātīgo no 18 skautu un gaidu vienībām, tostarp arī pārstāvji no Latviešu […]

Lasīt tālāk

Lielā nometne “Tīkls. Latviešu gaidām 100”

Svinot kopābūšanu un latviešu gaidisma simtgadi, tiekamies šovasar Lielajā nometnē “Tīkls. Latviešu gaidām 100” skautu un gaidu mežā Tigavā! Šī būs unikāla iespēja skautiem un gaidām no visas Latvijas būt vienuviet, kopīgi veidot draudzības tīklus un izbaudīt lielisku vasaras piedzīvojumu. Kopā ar mūsu stāstu varoņiem gaidu Freiju un skautiem Niklāvu un Gustavu dosimies piedzīvojumos, spēlēsim […]

Lasīt tālāk

Liepājā tiek atjaunota skautu un gaidu darbība

Pēc vairāk kā desmit gadu pauzes, 2021.gada rudens sezonā Liepājā darbību atsāk pasaules lielākais jaunatnes organizācijas atzars. Skautiem un gaidām Liepājā ir sena hronika, bet jaunu vēstures lapu uzsāk rakstīt tieši jaunieši! Galvenie iniciatori ir divi starptautisko militāro misiju veterānu nometnes “Mazais Namejs” dalībnieki Elizabete Alise Auza un Pauls Ģēģeris, kuri nometnēs piedalījušies kopš 2018.gada, […]

Lasīt tālāk

#TĪKLS

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” no 01.09.2020. līdz 31.08.2023. realizē Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu “Tīkls”. Projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs. Projekta laikā tiks stiprināta pilsoniskā sabiedrība Latvijā, palielinot cilvēku skaitu, kas iesaistās regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs, tai skaitā: attīstītas pilsoniskās sabiedrības/brīvprātīga darba iniciatīvas; izveidotas […]

Lasīt tālāk