Ikgadējā jaunatnes politikas konference “Būsim modri: pienākums pret sabiedrību”

“Esi modrs… šī devīze māca skautu gan teorētiski, gan praktiski sagatavoties jebkādam negadījumam vai krīzei, lai nekas viņu nepārsteigtu nesagatavotu.”  /R. Beidens-Pauels/

Skautu un gaidu viens no pamatprincipiem ir pienākums pret citiem. Tas ir mūsu brīvprātīgais darbs sabiedrībai, kopienām, jauniešiem un Latvijai. Karš Ukrainā šogad ir aktualizējis gan sabiedrības spēju un prasmes rīkoties krīzes situācijās, gan valsts aizsardzību (civilo un militāro), gan vēlmi palīdzēt līdzcilvēkiem. Tieši tāpēc šogad jaunatnes politikas konferencē aktualizēsim brīvprātīgā darba nozīmi caur palīdzības darbiem sabiedrībai un civilās aizsardzības prasmju prizmu. Kā mēs varam stiprināt sevi un viens otru, lai palīdzētu līdzcilvēkiem un Latvijai nelaimēs? 

Skauti un gaidas aicina līdzdarboties konferencē, lai gūtu jaunas atziņas un iedvesmas, dalītos pieredzē par palīdzību sabiedrībai krīzēs. 

Laiks: 10.12.2022. plkst. 10.00 – 13.00  ( ierašanās no plkst. 9.30-10.00)

Vieta: Rīgā, Pārdaugavā – E. Smiļģa ielā 38

Mērķauditorija: skautu un gaidu vadītāji un brīvprātīgie, citu organizāciju jaunatnes darbinieki, jaunieši, politisko partiju pārstāvji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, žurnālisti.

Programma:

1.daļa: Jaunantes politikas konference

9.30-10.00 Reģistrācija

10.00 -10.05 Ievads 

10.05 Referāti: 

10.05 -10.25 Pienākums pret citiem – viens no skautisma un gaidisma pamatprincipiem. /Paulīna Latsone, Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija/

10.25-10.55 Ģeopolitiskā situācija Latvijā – kas ir jāzina brīvprātīgā darba veicējiem?/ Jānis Karlsbergs, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs/

10.55-11.25 Praktiskās civilās aizsardzības prasmes – kas būtu jāprot iedzīvotājiem? /Ivars Nakurts, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests/

11.30-11.55 Pauze

12.00 -12.55 Darbnīcas, viedokļu un ideju apmaiņas: 

  1. Prasmes, kas būtu nepieciešamas, kā tās veicināt un attīstīt darbā ar jaunatni?
  2. Nacionāla mēroga civilās aizsardzības organizēšana, sabiedrības izglītošana – ko un kā nevalstiskās organizācijas var palīdzēt un iesaistīties

13.00-13.25  Pārdomu ziņojumi no darba grupām. Noslēgums.

13.30 Zupa

2.daļa: Vadītāju nometne (tikai LSGCO biedriem) – sīkāk vad, v.v. e-pastā!

Pieteikuma anketa pasākumam: https://ej.uz/LSGCO_JPK_2022 

Pieteikšanās līdz 06.12.2022.

Saziņai: e-pasts: info (at) skauti.lv,  mob.t. 27852614

Comments are closed.