Būsim modri 2019 – skautu un gaidu vadītāju nometne

No šī gada 20.-22. septembra aizritēja skautu un gaidu vadītāju nometne “Būsim modri 2019”, Abragciemā. Nometnes mērķis bija stiprināt skautu un gaidu savstarpējo sadarbību, paplašināt redzesloku un iedvesmoties jaunai darbības sezonai.

Pasākuma laikā kā brīvprātīgie klausījās pieredzes stāstu par Latvijas delegācijas piedzīvojumiem Pasaules skautu džamborejā ASV, šī gada augustā un skatījās “vakara panorāmu” (atskats uz spraigo vasaras sezonu). Tie aktīvi dalījās ar idejām “nakts tirgū”, tie piedalījās dažādos interešu puduros par programmas stāstu līniju, LSGCO 2030 stratēģijas veidošanu, mājas lapas un zīmola attīstību. Kā arī bija apgūt skautu un gaidu programmas inovācijas un sezonas fokusu.

Nometnes otrajā dienā vadītāji izdzīvoja dažādus padziļinātās sadarbības uzdevumus kopā ar Franlina Koveja apmācību programmas treneri Mārtiņu Martinsonu, skatījās uz cilvēku lomām dažādās grupās un situācijās, reflektēja iekšējos sadarbības principus.

Trešajā dienā vadītāji dalījās pieredzē: kā vadīt zemo virvju komandas uzdevumus, kāda ir pieredze uzturot vienības nometnes vietu “Meža māja”, ko izmanto arī citas vienības. Turklāt jaunākās vadītajās prezentēja pieredzi no Eiropas skautu organizācijas aizsākto vienaudzis – vienaudzim apmācību ciklu “Agora”.

Pasākuma ietvarā notika arī skautu un gaidu vienības priekšnieku tikšanās. Kopā piedalījās 29 dalībnieki no visas Latvijas.

Skautu un gaidu vadītāji atzina, ka tika vērtīgi pavadīts laiks, ir guvuši atziņas par komunikāciju un sadarbību grupās, kā arī guvuši iedvesmu jaunai sezona!

Paldies visiem skautu un gaidu brīvprātīgajiem par pasākuma veidošanu un Abragciema Kempings vadītājam Pēterim par viesmīlību.

Aktivitāte tapusi ar A/S Latvijas Finieris un Franklin Covey Latvia atbalstu un līdzfinansēta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un NVO fonda atbalstīto projektu ietvaros.

#BūsimModri! #ArvienModri #Skauti #gaidas #jaunante #brīvprātīgaisDarbs #sadarbība #izaugsme #JSPA #LatvijasFinieris #NVOfonds

Comments are closed.