“Brīvprātīgais darbs – sabiedrības ilgtspējai”Projekta “Brīvprātīgais darbs – sabiedrības ilgtspējai” laikā tiks stiprināta pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja, stiprinot darba ar jaunatni un brīvprātīgā darba nozīmi kopienas attīstībā un demokrātijas stiprināšanā.

 Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba un darba ar jaunatni attīstību Latvijā:

(1)attīstot ilgtermiņa brīvprātīgā darba kultūru, caur izpratni un personīgo iesaisti skautu un gaidu kustībā; 

(2) nostiprinot darba ar jaunatni lomu kā valsts un pašvaldības stratēģisku izvēli, īpaši 2021.gada plānotās pašvaldības reformu kontekstā, turpinot interešu aizstāvību jaunatnes politikas un brīvprātīgā darba jomā; 

(3) nodrošinot skautu un gaidu organizācijas darbības attīstību un tālāku izaugsmi – turpinot regulāras apmācības brīvprātīgajiem un dažādojot organizācijas piesaistītos finanšu resursus, pabeidzot darbu pie organizācijas jaunās stratēģijas LSGCO2025 un izveidojot ieviešanas plānu katrā vienībā;  

(4) veicinot iedzīvotāju piederības sajūtu vietējai kopienai un Latvijas kopienai, caur skautu un gaidu pamatdarbību un analizēto vēsturiskos aktīvā pilsoniskuma piemērus; 

(5) veicinot sadarbību un nevalstisko organizāciju ilgtspēju – nodrošināt sadarbību  un tīklošanās iespējas starp 25 reģionālajām skautu un gaidu vienībām (+3 iniciatīvu grupām) un citām brīvprātīgā darba organizācijām, tai skaitā aktīvi līdzdarbojoties starptautiskajos skautu un gaidu tīklos; 

(6) stiprinot uzticību brīvprātīga darba veicējiem (NVO), regulāri informējot sabiedrību par organizācijas aktualitātēm un aktīvi reaģējot uz sabiedrībā notiekošo.

Projektā tiks iesaistīti vairāk kā 70 brīvprātīgie, vairāk kā 500 bērni un jaunieši no visas Latvijas.  Comments are closed.