Brīvprātīgais darbs – pamats pilsoniskai sabiedrībai

Ticam, ka regulārs brīvprātīgais darbs ir ilgtermiņa ieguldījums aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Atzīmējot Starptautisko brīvprātīga darba dienu 5.decembrī, izceļam skautu un gaidu brīvprātīgā darba pienesumu Latvijā – ik nedēļu vairāk kā 100 skautu un gaidu vadītāji* brīvprātīgi vada skautu un gaidu nodarbības bērniem un jauniešiem reģionālajās vienībās un/vai iesaistās dažādās darba grupās nacionālā un starptautiskā mērogā.

Britu skautu organizācijas pētījumi rāda, ka 4 gadu nepārtraukta dalība skautu neformālās izglītības programmā pozitīvi ietekmē jaunieti uz mūžu. Tas kļūst par aktīvu pilsoni un tāds ir visu savu mūžu, pretēji projektu un akciju aktivitātēm, kurām ir tūlītējs rezultāts, bet reti ir ilgtspējas elements.

Organizācijas brīvprātīgie ir dažādu sfēru speciālisti – mediķi, pedagogi, uzņēmēji, mūziķi, sportisti, karavīri, sabiedriskie darbinieki, studenti u.c. Tie viens otru papildina un bagātina. Regulāri tiek piedāvātas iespējas dalībai pašmāju un starptautiskās apmācībās, arī individuālās izaugsmes programmas. Izaugsme ir viena no organizācijas prioritātēm, ko nosaka organizācijas attīstības stratēģija. Tā paredz, ka jebkurā lietā, ko brīvprātīgais dara, ir jābūt personīgai izaugsmei.

Skautu un gaidu organizācijas darbs ir neatsverams ieguldījums sabiedrībā ilgtermiņa un nepārtrauktības dēļ.

Biedrības pamat finansējums ir biedru naudas, ziedojumi darbībai un piesaistīto projektu līdzekļi.

 

Priecīgu Starptautisko brīvprātīgo dienu visiem, kas palīdz skautiem un gaidām būt!

 

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir 804 aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā” ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

*brīvprātīgie jaunatnes darbinieki

 

Organizācijas konti sociālajos medijos:

www.facebook.com/skautiungaidas/

www.twitter.com/skautiungaidas/

www.instagram/skautiungaidas/

Publikācijas foto no LSGCO arhīviem

Comments are closed.