Brīvprātīgā darba likuma grozījumiem

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” atzinīgi vērtē brīvprātīgā darba tiesiskā regulējuma pilnveidošanu ar mērķi veicināt brīvprātīgā darba attīstību Latvijā. LSGCO norāda un ierosina:

  1. Diskusijas par atbildīgo politikas plānotāju ir notikšas virspusējā līmenī un LSGCO rosina pirms likumprojekta 2.lasījuma organizēt kvalitatīvu diskusiju ar politiķiem, valsts pārvaldes pārstāvjiem un brīvprātīgā darba realizētājiem, lai noteiktu, kura valsts insititūcija pēc brīvprātīgā darba politikas tēmas un piederības būtu efektīvākā.
  2. Nenoteikt jaunas likuma normas, kuras var vairot organizāciju administratīvo slogu un var tikt izpildīta samērīga atbalsta mehānisma pieejamības gadījumā, ņemot vērā, ka tas nav iespējams 25000 biedrībām, tad norādām, ka saredzam, ka šī norma praksē var strādāt neefektīvi.
  3. Diskutējot par likumā noteiktās normas ieviešanu dzīvē, aicinām arī veidot brīvprātīgā darba atbalsta programmu. Programmu, kas stipirnātu jomas attīstību, nodrošinātu lielāku sabiedrības daļas iesaisti brīvprātīgajā darbā – kā svētkos un krīzēs, tā ikdienā. Pēdējo gadu spilgtākie piemēri: Dziesmu svētkos, sabiedrības atbalsts COVID19 pandēmijas sākumā, kā arī atbalsts bēgļiem no Ukrainas.

LSGCO atzinums par likuma grozījumiem, šeit:

Comments are closed.