Biedru veidi

LSGCO biedru veidi

Pēc statūtiem biedri iedalās četros veidos:

BIEDRI INTERESENTI Aktīvie dalībnieki (7–22 gadi), kuri iesaistās kādā no LSGCO darbības pakāpēm.

AKTĪVIE BIEDRI Vadītāji un viņu vietnieki. Šie biedri ir balsstiesīgi LSGCO biedru kopsapulcēs jeb biedru konferencēs.

VIEDBIEDRI Biedri, kuri savas aktīvās darbības gaitas beiguši, bet iesaistās viedbiedru darbībā, atbalstot organizāciju.

BIEDRI VEICINĀTĀJI Skautu un gaidu atbalstītāji – personas, kuras var tikt uzņemtas šajā statusā par īpašiem nopelniem LSGCO darbībā un attīstībā.