“Bērnu un jauniešu socializēšanās, emocionālās veselības un jaunu prasmju pilnveide”

COVID-19 krīzes seku un COVID-19 izplatības mazināšanai skauti un gaidas piedāvā realizēt bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitāšu programmu “Dari mājās”, kura nodrošina iespēju socializēties – piedāvājot tam vietu un laiku. Pandēmijas laikā formālā izglītība un interešu izglītības pulciņi notiek attālināti vai nenotiek vispār. Skautu un gaidu organizācija ar šo programmu palīdz saglabāt bērniem veselīgu uztveri par dzīvi un motivēt viņus darboties, mācīties un neslīgt apātijā. Tiešsaistes nodarbības un individuālie uzdevumi ir vērsti uz socializēšanos, komunikāciju, praktisko darbību, izziņu un vērtībām.  

Programmā iesaistās ap 500* bērni un jaunieši, kā arī viņu ģimenes, iesaistīto dalībnieku skaits palielinās. Projekta laikā tiks realizētas arī aktivitātes vecākiem un ģimenēm, tādējādi uzlabojot bērnu /jauniešu un vecāku attiecības un veselīgu uztveri par notiekošajām pārmaiņām. 

*uz 2020/12, ar 2021/01 uzsākts aktīvāks darbs iesaistīt vēl vismaz 500

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem socializēšanās iespējas COVID-19 pandēmijas laikā, apgūstot vērtīgas dzīves prasmes un iemaņas.

Projekta uzdevumi:

 1. Turpināt skautu un gaidu attālināto brīvā laika programmu “Dari Mājās” bērniem un jauniešiem – ap 1000 – gan skautu un gaidu organizācijas biedriem, gan citiem bērniem un jauniešiem. Programmā – gan tiešsaistes nodarbības, gan individuālie uzdevumi, gan atgriezeniskā saite.
 2. Sniegt iespēju jebkuram bērnam un jaunietim socializēties bērnu/ jauniešu vidē, pandēmijas laikā, lai preventīvi mazinātu emocionālo attālināšanos no vienaudžiem un nezaudētu socializēšanās māku. 
 3. Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par savu mentālo veselību un rūpēm par sevi, savu tuvāko – gan caur praktiskām nodarbībām, gan caur sabiedrības informēšanu.
 4. Sniegt iespēju jaunatnes darbiniekiem gūt izpratni par socializēšanās nozīmi bērnu dzīvē, par emocionālo labklājību un kā tā ietekmē jauniešus pandēmijas laikā un kādas sekas var radīt to nenovēršot.
 5. Dot iespēju vismaz 100 ģimenēm ar bērniem** uzturēt modru garu savās attiecībās, piedaloties interaktīvā ģimeņu spēlē. 

*Vismaz viens bērns/jaunietis plus vismaz viens pieaugušais

Projekta aktivitātes

 1. Dari mājās. Interaktīvas nodarbības un uzdevumus bērniem un jauniešiem 3 līmeņos:
  1. Organizācijas biedriem caur “Dari mājās” aktivitātēm un tiešsaistes interaktīvajām nodarbībām vienībās 
  2. Bērniem un jauniešiem, kuri ir sasniedzami caur kanāliem, kas ir bijuši iesaistīti kādos LSGCO rīkotos pasākumos (militāro misiju veterānu bērnu kopiena “Mazais Namejs”, dažādas nometnes u.c.),
  3. Jebkuram bērnam un jaunietim
 2. Kā kļūt par skautu/gaidu 100 dienās? Bērnu/jauniešu socializēšanās ar saturu (brīvā laika aktivitāšu) nodrošināšana tiešsaistē. 
  1. tiešsaistes nodarbības – iknedēļas aktivitātes bērniem un jauniešiem 100 dienu garumā.
  2. informatīvu materiālu sagatavošana un komunicēšana par tiem. 
 3. “Esi sociāls!” Mērķgrupas informēšana par emocionālo veselību – rūpes par sevi un tuvākiem:
  1. Brošūriņa/mini rokasgrāmata- Rūpējos par sevi un savu tuvāko. Materiāla mērķis ir vienkāršā, atraktīvā un saprotamā veidā bērnam un jaunietim sniegt informāciju par savu mentālo veselību, rūpēm par sevi un draugu. Buklets ietvertu arī praktiskus ieteikumus, ko paši bērnu un jaunieši var darīt, lai rūpētos par savu mentālo veselību. 
  2.  Brošūriņas/mini rokasgrāmata satura komunikācija – soc.mediji, īsi video, drukāto-  atraktīvā veidā uzrunās jauniešus un sniegs praktiskus veidus, kā rūpēties par sevi, savu mentālo veselību. 
  3. Satura komunikācija arī pirmās aktivitātes ietvarā – caur nodarbībām un ikmēneša uzdevumiem.
 4. “Kā jūties?” – Metodika jaunatnes darbiniekiem – gan brīvprātīgajiem skautu un gaidu vadītājiem (pieaugušajiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem), gan citu organizāciju un institūciju darbā ar jaunatni iesaistītajiem –  kā strādāt ar bērniem un jauniešiem COVID-19 pandēmijas laikā, apzināties negatīvās sekas un kā preventīvi strādāt ar tām pandēmijas laikā/ pēc krīzes periodā (emocionālais atbalsts). Metodiku mērķis sniegt izpratni, praktiskas pieejas, kā runāt, strādāt ar jauniešiem par mentālās veselības jautājumiem, kā reaģēt situācijās, kad ir jūtas, ka bērns vai jaunietis ir emocionāli grūtās sajūtās.
 5. “Lielā spēle” – interaktīva spēle ģimenēm, kur mēneša garumā ģimenes savā starpā sacenšas pildot dažādus uzdevumus, kas izpildāmi kopā, dažādās jomās – vide, sabiedrība, fiziskā attīstība, piedzīvojums, prasmes. Par katru uzdevumu, atkarībā no tā sarežģītības, iespējams saņemt punktus. Uzdevumi sadarbībā ar citiem organizācijas sadarbības partneriem. 
Comments are closed.