Bērnam ir tiesības uz biedrošanos drošā vidē

Bērnam ir tiesības uz biedrošanās brīvību tiktāl, ciktāl tas neapdraud viņa veselību un dzīvību. (Bērnu tiesību likuam 13.panta 2.p.)
Esam priecīgi, ka esam bērnu biedrošanās tiesību praktizētāji, līdzīgi kā citas bērnu un jaunatnes nevalstiskās organizācijas. Bērnu tiesības ir augt drošā vidē. Vidē, kurā tiek attīstīta viņa pašizaugsme. Bērni atzīst, ka viņu darbība skautu un gaidu organizācijā viņiem ir palīdzējusi attīstīt drosmi darīt, riskēt, izgāzties un mēģināt vēlreiz. Tās ir tik būtiskas lietas vēlāk cilvēka personiskajā attīstībā un profesionālajā darbībā.

Skautisms un gaidisms ir bērnu un jauniešu kustība, kurā skautus un gaidas atbalsta vadītāji, nodrošinot jēgpilnas aktivitātes, kuras palīdz attīstīties gan individuāli, gan grupā. Vadītāji rada drošu vidi, kurā bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties un izzināt, tādējādi palīdzot skautiem un gaidām sasniegt to, ko viņi ir uzņēmušies, attīstot pārliecību par saviem spēkiem, izzinot savas robežas un saskatot virzību uz nākošajiem dzīves mērķiem un izaicinājumiem. Vadītāja loma skautu un gaidu programmas īstenošanā un organizēšanā samazinās līdz ar jauniešu virzību katrā nākamajā darbības pakāpē, no vadītāja kļūstot par padomdevēju un mentoru. Skautu un gaidu vadītājs vienmēr ir atbildīgs, lai programma tiktu īstenota kā neformālā izglītība, kā arī par drošību un bērnu/jauniešu labsajūtu.

Būsim modri! Būsim droši!

Priecīgu Bērnu tiesību aizsardzības dienu! 
—-
#DrošsNoDraudiem #ArvienModri!

Sīkāk par Bērnu tiesībām uzzini Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis – 116111 

Comments are closed.