Baltais vilks 2022

Tēvzemei grūti laiki, skautiem un gaidām jāiet palīgā!

Foto: Mārtiņš Plūme

Skauti un gaidas katra jaunā gada sākumā tiekas ziemas nometnē “Baltais vilks”. Diemžēl pandēmijas laikā tas nav iespējams, tomēr tradīcija tiek turpināta, “Baltā vilka” aktivitātes veicot savās vienībās un pulciņos, apgūstot āra dzīves prasmes ziemas apstākļos, izaicinot sevi ziemīgos laikapstākļos, sadarbojoties vienam ar otru un izzinot latviešu strēlnieku gaitas. 

Skautu un gaidu 8. likums saka, ka skauti un gaidas ir moži grūtībās un, lai saglabātu savu modro garu, aicinām iesaistīties piedāvātajās “Baltā vilka” aktivitātēs un atspoguļot tās, lai parādītu un aicinātu arī pārējo sabiedrību būt aktīviem un modriem par Latviju. 

Piedāvātās “Baltā vilka 2022” aktivitātes

Attālinātā nometne vienībās un reģionos nosacījumi

Daži (ziemas prasmju un pārgājiena) uzdevumi ir sadalīti divās vecuma grupās: 

a) skauti un gaidas;

 b) dižskauti, dižgaidas, roveri, lielgaidas, 

lai katram būtu izaicinājums. Tas neizslēdz, ka aktivitātes nevar veikt vienība kopā, taču vecākajiem jauniešiem var uzticēt kādu no atbildībām, kuru var ieskaitīt kā nometnes uzdevumu. 

Vienības/pulciņa/kopa vadītāja (un dalībnieku) pašu ziņā ir saplānot pasākumu, lai veiktu nepieciešamos nometnes nosacījumus. Tas var būt gan pārgājiens ar uzdevumiem, vienas dienas āra pasākums, arī pasākums ar nakšņošanu (ievērojot epidemoloģiskās drošības prasības) vai nodarbību laikā veikti uzdevumi.

Dalībnieks būs piedalījies “Baltajā vilkā 2022”, ja izpildīs sekojošos nosacījumus: 

  1. izpildīs vismaz 3 (attālinātās) nometnes uzdevumus, no kuriem 2 ir ziemas prasmju un 1 strēlnieku izziņas uzdevums;
  2. dosies pārgājienā: skauti un gaidas vismaz 8km, dižskauti, dižgaidas, roveri un lielgaidas vismaz 15km un vismaz 6h pavadot ceļā. 
  3. izveidos kopsavilkumu (iespējams kopā ar vienību) par to, kā veicies “Baltajā vilkā 2022” (var būt vienības, pulciņa kopa vai individuāls). Uzdevuma nosacījumus skatīt BV2022 info lapā nr. 2

Ložmetējkalnā

2022. gada 8. janvārī Ložmetējkalnā skautiem un gaidām, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, būs iespēja sasildīties pie ugunskura, iedzert siltu tēju un piedalīties spēlē. Skautu un gaidu punkts Ložmetējkalnā būs pieejams no pkst. 12.00 – 19.00. 

Aicinām tuvākās vienības doties pārgājienos uz Ložmetējkalnu, ņemot līdzi vienu malkas pagali ugunskuram, kā to darīja roveri 20.gs. 30. gados. 

Atgādinājums: vienībām/kopiem, kuri plāno doties uz Ložmetējkalnu un/vai apmeklēt Ziemassvētku kauju muzeju (piedalīties tā nodarbībā), lūdzu paziņot to, rakstot uz info@skauti.lv un norādot:

  • jūsu maršrutu, 
  • atbildīgo personu, kontakttālruni, 
  • cilvēku skaitu 
  • provizorisko ierašanos Ložmetējkalnā / laiku, kad apmeklēsiet muzeju. 

Sīkāka info@skauti.lv, 27852614

Ziemas sagaita “Baltais vilks 2022” top ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.gadam līdzfinansējumu (no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem). Par LSGCO pasākuma saturu atbild biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

Comments are closed.