Atklāta vērienīgākā skautu un gaidu nometne Latvijā pēdējo 20 gadu laikā

Ar svinīgu Baltijas valstu karogu pacelšanas ceremoniju 8. jūlijā tika atklāta 4. Baltijas Skautu un gaidu džamboreja “Lēciens”. Nometne pulcē vairāk kā 650 skautus un gaidas no 8 valstīm, tādējādi kļūstot par lielāko skautu un gaidu nometni, kas pēdējo 20 gadu laikā ir notikusi Latvijā. Pirmais vakars nometnē tika aizvadīts ar tradicionālu ugunskura vakaru, vienošanos kopīgos saucienos un dziesmās valstu starpā.

Baltijas džamboreja notiek reizi četros gados ar mērķi veidot jaunu Baltijas valstu paaudzi, kas sadarbojas un domā par reģiona tālāku attīstību. Šoreiz par nometnes galveno tēmu ir izvēlēti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM), kas vijas cauri visām nometnes aktivitātēm un nometnes sadzīvei. Pirmās nometnes dienas laikā skauti un gaidas jau iemēģināja prasmes kāpšanas un laivošanas aktivitātēs, mācījās izmantot videi draudzīgus un pārstrādājamus materiālus, kā arī baudīja dažādas citas aktivitātes. Sajūsmu neslēpj arī paši dalībnieki, ko apliecina Annija no Rīgas 1. skautu vienības:

“Nodarbības ir neatņemama nometnes sastāvdaļa, jo tās māca ne tikai praktiskās skautu mākas, bet arī sadarbību un komunikāciju. Ļaujot jauniešiem uzņemties lielāku atbildību pār sevi un citiem, varam kopā veidot pasauli labāku.”

It īpaši liels uzsvars nodarbībās tika likts uz sadarbību un kopīgu mērķu sasniegšanu, tādā veidā iezīmējot nākotnes virzību uz vienotāku Baltijas jaunatni. Latvijas skautu un gaidu organizācijas vadītāja un Baltijas džamborejas idejas autore Agnija Jansone atzīst:

“Ar Baltijas džamborejas palīdzību visas trīs Baltijas skautu un gaidu organizācijas stiprina sadarbību mūsu valstu jauniešu starpā. Ir pagājuši 30 gadi kopš “Baltijas ceļa”, mēs esam gatavi iet tālāk atbildīgā attīstības lēcienā. To var izdarīt, ja kaimiņu jaunā paaudze pazīst viens otru, uzticas un redz kopīgu nākotni! Kopā piedzīvojot neparedzētus laika apstākļus un kopīgi izmēģini jaunas lietas, dalies ar ēdienu un džemperi, tās ir vienkāršas lietas, bet tās arī paliek atmiņā, tās stiprina iecietību un veido ciešākas saites mūsu nācijas jaunākās paaudzes vidū! ”

Nākamajās nometnes dienās skauti un gaidas turpinās iepazīt dažādās aktivitātēs, kā arī dosies pārgājienā, laivu braucienā un kopā izspēlēs lielo nometnes spēli. 12. jūlijā, iepazīties ar skautu un gaidu ikdienas sadzīvi ir aicināti arī dalībnieku radi, draugi un citi interesenti.

Nometne norisināsies līdz 13.jūlijam, sīkāk par to http://skauti.lv/baltijas-skauti-un-gaidas-baltijas-ilgtspejigai-attistibai-preses-relize/

Foto: Santa Kupča, Renāta Kļava

*Džamboreja – liels saiets no afrikāņu valodas

Ziņu sagatavoja

Reinis Frēlihs 26398601, 27852614, info@skauti.lv

Organizācijas konti sociālajos medijos:

www.facebook.com/skautiungaidas/ , www.twitter.com/skautiungaidas/ , www.instagram/skautiungaidas/

Pasākuma mirkļa birkas sociālajos medijos: #bjam #bejam #bejump #thejump

 

Comments are closed.