Atbalsti mūs

Biedrību “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” var atbalstīt:

1) Iesaistoties kā brīvprātīgais

Atbalstot ar savu laiku organizācijas ikdienas darbos un/vai kļūstot par skautu un gaidu vadītaju.

Kā? Apmeklē kādu no LSGCO pasākumiem, apmeklē ievada semināru un pēc tā kopā ar LSGCO sagatvosim Tavu apmācību un iesaistes plānu. Sīkāk sadaļā “pievienojies” un raksto uz info@skauti.lv

2) Ziedojot attīstībai un “skautu un gaidu mājai”

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Reģ. nr.: 40008000437, Juridiskā adrese: Audēju iela 8-5, Rīga, LV-1050

Kontu numuri:

Luminor Bank AS, LV86RIKO0000082056289 , SWIFT: NDEA LV2X

SEB bank, LV87UNLA0001000700127, UNLALV2X

Ar savu ziedojumu Tu atbalsti Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas izaugsmi un attīstību. Tavs ziedojums būs ļoti noderīgs šādām organizācijas ikdienas vajadzībām: jauno vadītāju apmācību rīkošanai,  jaunu gaidu un skautu vienību izveidei un atbalstam, formas tērpu iegādes atbalstam bērniem un jauniešiem, kuri to šobrīd nevar atļauties,  nometņu dalības maksai bērniem un jauniešiem, kuri to šobrīd nevar atļauties.

2022.gadā uzsākam ziedošanas vākšanas kampaņu skautu un gaidu mājas iegādei un izveidei.

“Skautu un gaidu māja” būs telpai draudzībai, kur jaunieši tiekas, aug un rada stipru sevi un stipru mūsu valsti!

Vairāk par “skautu un gaidu māju” – šiet.

Tu vari norādīt savam ziedojumam konkrētu, citu mērķi.  Nenorādot konkrētu mērķi – šie līdzekļi tiks izmantoti organizācijas darbības un attīstības vajadzībām, balstoties uz ikgadējo darbības plānu un prioritātēm.

Norādot konkrētu mērķi, piemēram, konkrētas vienības vajadzībām, vienības biedru formu iegādei, dalības maksas segšanai organizācijas biedriem no mazturīgām ģimenēm, konkrētu pasākumu, nometņu vai apmācību organizēšanai, utt.

Tu vari ziedot arī izmantojot MOBILLY aplikāciju.  https://mobilly.lv/ziedojumi/#/katalogs/7/9/807

3) Iesaistoties Latvijas Skautu un gaidu fondā 

Latvijas Skautu un gaidu fonds ir biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” (LSGCO) struktūrvienība, kuras mērķis ir ar ziedojumu līdzekļiem veicināt šīs organizācijas darbību un attīstību ilgtermiņā. Fonds ir dibināts 2010.gada 5.oktobrī. Latvijas skautu un gaidu fonds saņemtos ziedojumus izmanto divējādi. Pirmkārt, 70% no līdzekļiem tiek izvietoti finanšu instrumentos atbilstoši fonda valdes apstiprinātajam Ieguldījumu stratēģiskajam sadalījumam. Šis ir fonda neaizskaramais kapitāls, kurš nes procentu ienākumus, tādejādi nodrošinot fonda ienesīgumu ilgtermiņa. Otrkārt, 30% no līdzekļiem izmanto atbalstāmo pasākumu finansēšanai. Nākotnē fonda mērķis ir 100% visus ziedojumus novirzīt fonda pamatkapitālā, un spēt nodrošināt stabilu finansējumu skautu un gaidu vajadzībām un fonda darbības nodrošināšanai tikai no neaizskaramā kapitāla procentu ienākumiem. Jau šobrīd procentu ienākumi pilnībā nosedz visas fonda saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī nodrošina nelielu, bet stabilu finansējumu ikgadējiem projektiem.

Kāpēc  un kā ziedot?

Ar savu ziedojumu Tu parādi, ka atbalsti skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju darbu, centienus veidot pasauli labāku, strādājot ar bērniem un jauniešiem, mācot viņiem praktiskās dzīves prasmes un attīstot līderību.

Savus atbalstītājus skauti un gaidas aicina uz savām nometnēm, pārgājieniem, kā arī speciāli fonda atbalstītājiem domātiem pasākumiem.

Ziedojot Tu vari kļūt par Latvijas Skautu un gaidu fonda biedru, iegūstot tiesības piedalīties skautu un gaidu fonda finansējuma iesniegumu izvērtēšanā.

Biedru līmeņi un tiesības

Mūža biedrs –  vienreizējs ziedojums no 1000 eiro un vairāk; katru gadu piedalās iesniegumu izvērtēšanā, piedalās fonda valdes vēlēšanās.

Gada biedrs –  vienreizējs ziedojums no 100 līdz 999,99 eiro; piedalās projektu iesniegumu izvērtēšanā vienu gadu.

Ziedotājs – individuāli ziedojumi  zem 99,99 eiro; nepiedalās projektu izvērtēšanā.

Kā tiek izlietots finansējums?

Reizi gadā tiek izsludināts projektu pieteikšanās konkurss. Fonda atbalstāmos pasākumus katram darbības gadam nosaka fonda valde sadarbībā ar LSGCO valdi. Par līdzekļu piešķiršanu lemj fonda valde kopā ar fonda Mūža biedriem un Gada biedriem (atbilstošajā gadā).

Kā ziedot?

Ziedojumus Latvijas Skautu un gaidu fondam var veikt naudas vai mantas veidā, kuru ziedotājs LSGCO rīcībā nodod bez atlīdzības. Naudas ziedojumus var veikt uz LSGCO kontu, kas tiek izmantots tikai Fonda darbībai:

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Reģistrācijas nr.40008000437

Banka “Swedbank”, AS, BIC/SWIFT kods HABALV22

Konta nr. (IBAN): LV29HABA0551030071532

__

Veicot ziedojumu, lūdzam maksājuma uzdevumā norādīt visu ziedotāju vārdus (ja tādi ir vairāki), kā arī e-pasta vai pasta adresi fonda korespondencei ar ziedotāju(-iem). Šo papildus informāciju var nosūtīt arī uz fonds@skauti.lv.

_

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss, līdz ar to mūsu ziedotāji Latvijas Republikā var saņemt nodokļu atlaides.