#ARVIENMODRI 2019. gada tops

4.Baltijas Skautu un gaidu džamboreja “Lēciens” 650 dalībnieki, stiprinot Baltijas jauniešu vienotību

16 dalībnieki beiguši jauno skautu un un gaidu vadītāju apmācības jeb vadītāju vietnieku kursus

1500+ izglītojošas iknedēļas skautu un gaidu nodarbības bērniem un jauniešiem

12 nometnes, 36 pārgājieni

11 jaunieši pārstāvējuši Pasaules skautu džamborejā (saietā) ASV, kopā vairāk kā 70 jaunieši nesuši Latvijas vārdu pasaulē, tai skaitā Eiropas Skautu un gaidu konferencē un diasporas latviešu skautu un gaidu nometnē “Solījums”

23 pilsoniskās līdzdalības sēdes – Latvijas Nacionālā attīstības plānā izstrādē NAP2027, neformālās izglītības atzīšanas, EU strukturēta dialoga darba grupās

2 jaunas vienības Āgenskalnā (Rīgā) un Saldū

38 individuālie ziedotāji un vairāk kā 15 dažādu uzņēmēju atbalsts

7 realizēti projekti darbības nodrošināšanai un attīstībai

68 brīvprātīgie strādājuši, lai nodrošinātu organizācijas darbību nacionālā līmenī darbojoties dažādu pasākumu vai procesu realizācijā

72 brīvprātīgie jaunatnes darbinieki – brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji- vietējā līmenī, nu jau 25 vienībās, lai 963 skautu un gaidu organizācijas biedri ik nedēļu pilnveidotu sevi, stiprinātu savu vērtību sistēmu, attīstītu dažādas dzīves prasmes, mācītos palīdzēt citiem un darītu pasauli labāku!

Stiprinātas un / vai veidotas attiecības ar sadarbības partneriem, darbībā aktualizētas tādas tēmas kā sadarbība, ANO Ilgtspējas attīstības mērķi (SDGs), āra dzīves ētika princips “Neatstāj pēdas” (Leave No Trace), jauniešu gatavība krīzes laikā, aktīva pilsoniskā sabiedrība – dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās (My Europe, My Say) un ilgtermiņa brīvprātīgais darbs, drošs no draudiem (Safe From Harm)

2020.gads būs jaunu svinību gads Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija svinēs savu 30 gadu legālo pastāvēšanu atjaunotajā Latvijā!

Paldies visiem, kas atbalsta, ziedo un dara!

Lai mierpilna un ilgtspējīga jaunā dekāde!
Lecam 2020.gadā!

Foto: Jānis Kešāns

Comments are closed.