Aprīļa TOP 10

Aizvadīts aktīvs aprīlis un vēlamies padalīties ar TOP10: 

1.     #ĀraNodarbības un #DariMājās  

Skautu un gaidu āra nodarbības ir atsākušās! Bērnos un jauniešos ir neviltos atkalredzēšanās prieks! Realizēta attālināta programma #DariMājās ar mēneša tēmu “Personīgā izaugsme”. Vienības līdzdarbojušās Lielajā talkā. Realizējuši dažādas iniciatīvas vietējā līmenī, piemēram piedzīvojumu skrējiens “Palu laikā”. 

“Devāmies āra nodarbībā, kurā mācījāmies atpazīt kokus, ja tiem vēl nav lapu un dažādus pumpurus. Sajūtas lieliskas, beidzot ar vienības biedriem doties piedzīvojumos un mācīties ko jaunu.”  Tukums 

“Vakar notika pirmā klātienes nodarbība mazskautiem un gutiņām. Bija ieradušies gandrīz visi! Sajūtas fantastiskas! Visi laimīgi satikties, priecīgi un negribēja iet prom.” 

Ogre 

2.     #CeļaZīmes 

Uzsākta tiešsaistes jauniešu socializēšanās programma #Ceļazīmes jeb ieskats kā kļūt par skautu/gaidu 100 dienās?  

Jaunieši guvuši iepazīst skautu un gaidu kustību, apgūst amatprasmes āra dzīvē un socializējas ar citiem vienaudžiem no dažādām Latvijas vietām. Notikušas 4 nodarbības un socializēšanas pasākums tiešsaistē. 

Foto: LSGCO arhīvs 

3.     #LielāSpēle 

Uzsāka lielā ģimeņu spēle #DarāmKopā, kurā tās mācās iesaistās dažādu uzdevumu pildīšanā. Kategorijās: piedzīvojums, vide, prasmes, sabiedrība, fiziskā aktivitāte. Vairāk kā 120 ģimenes reģistrējušās spēlei!   

Kopā kāpuši kokos, devušies velo braucienos, cepuši pankūkas, veidojuši “dārziņu uz palodzes”, labojuši vecas mantas u.c.  

Spēles mērķis ir dot iespēju ģimenēm šajā pārmaiņu laikā veltīt laiku sev – būt kopā, doties piedzīvojumos un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Lai arī tā ir sākusies, Tu joprojām, vari tajā iesaistīte kopā ar savu mājsaimniecību! 

Sīkāk par spēli http://skauti.lv/category/lielaspele/ 

Lielo spēli “Darām kopā” ir veidojuši skautu un gaidu brīvprātīgie un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

4.     #KopienasSarunas  

Tuvāk apskatītas izcilas Latvijas skautisma un gaidisma personības, šoreiz ģen.K. Goppera stāsts.  

Gopperu mēs labāk pazīstam kā izcilu strēlnieku un Latvijas armijas virsnieku un kā Latvijas Skautu prezidentu, bet šoreiz stāsts bija par ģen. ģimeni – par dzimtajām “Maskatu” mājām, vecākiem, brāļiem, sievu Veru un bērniem, kā arī cilvēkiem, kas bija Goppera ģimenei līdzās. 

Paldies vad. Jānim Goldšmitam par stāstījumu. 

Foto: Jāņa Goldšmita personīgā kolekcija 

5.     #Pašizaugsme 

Roveri un liegaidas nodarbībā apguvuši personīgo finanšu plānošanu. #Izaugsme 

Skauts ir taupīgs, jo zina, ka uzkrāj nebaltām dienām, un arī darbīgs, jo zina, ka ar pareizām metodēm var likt naudai vairoties un strādāt savā labā. 

Paldies viedskautam Ivaram Šmitam par noderīgo nodarbību! 

6.     #Tradīcijas  

Veiksmīgi aizvadīts Sv. Jura dienas ugunskura vakars ar tiešsaistes palīdzību vieno skautus un gaidas no Latvijas un diasporas. Mudina darīt labu, kā leģendā par pūķi.   

7.     #ZemesCilts  

Vienības uzsākušas realizēt pasaules skautu kustības organizācijas un pasaules dabas fonda programmu “Zemes cilts”.  #PandaBadge 

Programma palīdzēs jauniešiem saprast, kā veikt ietekmi uz dabu caur atbildīgu patēriņu, kā veikt labākas izvēles un attīstīt ilgtspējīgus ieradumus. Izveicot progrmmas izaicinājums var iegūt apliecinājumu -“Pandas uzšuvi”.  

Šīs programmas adoptācija Latvijā ir tapis sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu projekta “Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana” ietvarā. Projekta ietvaros tiek veidota arī dokumentālā filma jauniešiem par vides aizsardzības tēmu un aktualizēta āra dzīves ētika. 

Sīkāk: http://skauti.lv/zemes-cilts-videi-draudzigu-jauniesu-kopiena/ 

8.     #JauniešuBalss #DienasKārtība  

Aktīva līdzdalība: Līdzdalība interešu aizstāvības aktivitātēs par valsts atveseļošanas plānu un vienlīdzīgām iespējām arī nevalstiskām organizācijām. Aktualizēta brīvprātīga darba loma sabiedrības ar attīstībā dažādās tikšanās valsts pārvaldē un sadarbojoties ar citām NVO. Arī dalība diskusijā via @brīvpratigie.lv #dienasKārtība #Brīvprātīgais darbs #jaunatnesBalss #TapisArJauniešuEnerģiju 

  • Veidojot Latvijas atveseļošanās un noturības mehānisma plānus COVID19 pandēmijas kontekstā, Ministru kabineta un NVO Memoranda padome un Latvijas pilsoniskā alianse aktīvi iestājās un panāca konceptuālas izmaiņas – līdzvērtīgu pieeju investīcijām un resursiem maz-aizsargātu grupu interešu aizstāvībai sistēmiskai sociālās nevienlīdzības mazināšanai. 
  • Atklāta Latvijas Jaunatnes padomes kampaņa par darbu ar jaunatni nozīmi un jauniešu enerģiju. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību jaunatnes demogrāfiskai grupai un valsts resursu gudru investīciju. Sīkāk: https://jauniesuenergija.ljp.lv/  
  • LSGCO pārstāvji līdzdarbojās dažādās darba grupās valsts institūcijās un Saeimā par brīvprātīgā darba attīstību. Kā arī stāstīja sabiedrībai par skautu un gaidu kustības pieredzi: 

1.     Saruna via @Brivpratigie.LV “Lepojos, ka esmu brīvprātīgais”. Sarunu var noskatīties: 

https://www.facebook.com/brivpratigie/videos/200220938197774

2.     Skauti un gaidu kustība nominēta Nobela miera prēmijai via @ReTV – https://www.facebook.com/watch/?v=1690207901163728  

3.     Palu laiks Valmierā: https://www.eliesma.lv/skauti-zina-palu-laikam-bus 

9.     #Starptautiskā sadarbība 

Līdzdalība Eiropas reģiona skautu un gaidu “ugunskura vakaros” par izaicinājumiem un iespējām kustības attīstība, pielāgojoties pandēmijai #COVID19. 

Neskatoties uz izaicinošo pandēmiju, skautu un gaidu kustība turpina aktīvi darboties un attīstīties. Visā Eiropā ir novērojamas izmaiņas darbā ar jaunatni: 

  • Mainās socializēšanās prasmes, jo ilgāku laiku bērni un jaunieši ir bijuši attālinātajā mācību procesā, jo ilgāks laks paies atgūstot “normālus” socializēšanas paradums.  
  • Mainās brīvprātīgo iesaistes veidi – iespēja sadarboties attālināti ir vērtējama kā ļoti pozitīva, turpretim grūtā ir motivēt vadītājus vēl pēc darba un studijām vadīt nodarbības  kopienas bērniem un jauniešiem tiešsaistē. Tajās valstīs, kur tika atļautas bērnu/jauniešu āra aktivitātes, vērojamas pozitīvākas tendences mentālās veselības rādītajos.  
  • Visā pasaulē lielās nometnes ir pārceltas uz 2022. vai 2023.gadu.  

10. Darbs ar jaunatni, vadītāju tālākizglītība 

Skautu un gaidu vadītāji apguvuši dažādus sociālos rīkus darbā ar jaunatni un vadītāju sagaitā pārrunājuši organizācijas aktualitātes.  

Aizvadīta vadītāju akadēmija nr. 15 “Socializēšanās rīki”. Vadīji teorijā un praksē izmēģināja 10 dažādus veidus, kā stiprināt sociālas prasmes bērniem un jauniešiem.  

Notikusi ikmēneša skautu un gaidu vadītāju sagaita, kurā vadītāji reflektēja COVID19 pandēmijas laikā radīto atbalsta mehānismu un aktivitāšu efektivitāti, pārskatīja pieejamos satura resursus reģionālo vienību darbībai, vienojās prioritārajiem pasākumiem 2021.gada vasarā, pārrunāja aktualitātes pašvaldību vēlēšanu kontekstā un organizācijas pārvaldībā.  

— 

Paldies visiem brīvprātīgajiem un biroja komandai par aktīvu darbu un spēju pielāgoties tik mainīgajos apstākļos!  

Paldies visiem sadarbības partneriem! Paldies ziedotājiem un atbalstītajiem!  

Aktivitātes notiek ar dažādu grantu projektu finansiālu atbalstu: #NVOfonds2021 #AIF #NVOfondsCovid2021 #LVAF.  

Comments are closed.