Agora

Ir iespējams pieteikties Agorai! iekšējā pieteikšanās pagarināta līdz 16.03.2023.

Apmācības jauniešiem – roveriem, lielgaidām. Tās ir apmācības, ko organizē jaunietis-jaunietim un dod iespēju jaunatnes līdzdalībai un svarīgu tēmu apskatam. 2023. gadā tās notiks 12.-16. aprīlī, Fatima skautu centrā, Portugālē. Šī gada Agoras tēma ir ilgtspēja – kā skauti var palīdzēt veidot zaļāku, ilgtspējīgāku pasauli? Apmācību laikā dalībnieki:
● Apgūs metodes, kā paust savas idejas strukturētā veidā un organizēt ar ilgtspēju saistītus vietējus vai nacionālus pasākumus;
● Mācīsies par dažādām kultūrām un roveru/lielgaidu programmām Eiropā, daloties arī savā pieredzē;
● Atpazīs savu kā jaunieša lomu sabiedrībā, gan skautismā/gaidismā, gan plašāk;
● Piedalīsies aktivitātēs par jaunatnes iespējošanu, radot vietu personīgai izaugsmei.
Agora 2023 ir daļa no Zemes cilts projekta, tāpēc apmācību vadmotīvs ir klimata ilgtspēja.
Dalībniekiem būs iespēja piedalīties lielākā ilgstpējas projektā, kas dos viņiem iespēju:
● Saņemt apmācības un atbalstu, lai noorganizētu vietēju projektu par klimata ilgtspēju 2023. gadā;
● Piedalīties Kander100 pasākumā 27.07.-08.08.2023. skautu centrā Kanderštēgā, Šveicē;
● Būt daļai no augošas domubiedru kopienas, kam rūp padarīt pasauli labāku.
Dalības maksa: 50 EUR. Pārējo sedz LSGCO un WOSM no dažādiem fondiem.
No katras organizācijas var piedalīties līdz 4 dalībniekiem.
Sīkāka info par pasākumu: https://agora.rovernet.eu/
Ja Tev ir interese piedalīties, sūti īsu motivāciju uz international@skauti.lv līdz 16.03.2023.
Pēc LSGCO apstiprinājuma, varēsi reģistrēties kopējā reģistrācijas sistēmā ne vēlāk kā līdz 18.03.2023.

Comments are closed.