Sākusies skautu un gaidu nometne “Simtgades ugunskurs”

Ir sākusies skautu un gaidu nometne “Simtgades ugunskurs”, kurā tiek atzīmēta latviešu skautu simtgade visas nedēļas garumā. Nometnē bērniem un jauniešiem ir iespēja izdzīvot skautisma attīstības posmus līdz mūsdienām, piedaloties dažādās nodarbībās, spēlēs un āra dzīves aktivitātēs. Šī ir lielākā bērnu un jauniešu nometne Latvijā kopā pulcējot vairāk kā 440 skautus un gaidas no Latvijas, ASV, Kanādas un citām valstīm.

Šis ir nozīmīgs brīdis, būt te un tagad, jo tieši šogad svinam unikālu notikumu – simts gadus kopš tika veidoti pirmie skautu pulciņi Latvijā. Ticu, ka skautu un gaidu kustība ir pilnveidojusi bērnus un jauniešus, padarot tos par aktīvu un atbildīgu Latvijas sabiedrības daļu, kuri nebaidās kļūt par vienaudžu līderiem. Ar šo nometni mēs atskatamies uz paveikto, bet vēl svarīgāk – veidojam mūsu nākotni,” tā Jānis Iklāvs, Latvijas skautu priekšnieks

Skauti un gaidas nometnē mācīsies darot, pašiem rūpējoties par savu sadzīvi un iepazīstot citus vienaudžus no dažādām Latvijas vietām un ārzēmēm, tā pilnveidojot arī savas komunikācijas prasmes. Nometnes dalībnieki piedalīsies aktivitātēs saistībā ar ūdens sportu, alpīnismu, kā arī dosies pārgajienos un velo braucienos. Tāpat nometnē notiks arī īpaša amatnieku diena, kurā skauti un gaidas piedalīsies vietējo amatnieku darbnīcās, izkopjot savas radošās prasmes. Nometnes “Simtgades ugunskurs” kulminācija būs 11. augusts, kad notiks pašu dalībnieku veidots gadatirgus – organizējot aktivitātes viens otram. Šajā dienā nometne būs atvērta viesiem, ciemojoties amatpersonām, atbalstītājiem, vecākiem un citiem interesentiem, dodot iespēju iepazīt tuvāk kā darbojas skauti un gaidas, piedaloties skautiskās aktivitātēs un piedzīvojot svētku kulmināciju – noslēguma koncertu.

Pirmā nometnes diena bija patiešām īpaša, jo liels pārsteigums bija satikt tik daudz skautus un gaidas vienu viet, sajūtot kopību un redzēt, ka skautisma vērtības vieno tik daudz un dažādus cilvēkus, “ tā gaida Santa Kupča no Ķeguma. “Saviļņojošs dienas noslēgums bija, kad simtiem skautu un gaidas devās lāpu gājienā uz Oskara Kalpaka piemiņas vietu netālu no viņa dzimtajām mājām, simboliski ievadot nometni.”

Latviešu skautisma simtgade patiesi būs iespēja skautiem un gaidām pulcēties kopā, lai atskatītos uz organizācijas ieguldījumu Latvijas sabiedrībā, kā arī gūtu iedvesmu jauniem panākumiem. Sarīkojot lielāko bērnu un jauniešu nometni 2017. gadā Latvijā, skauti un gaidas cer spēcīgi ieskandināt arī visas Latvijas simtgadi, kas gaidāma jau 2018. gadā.

Nometnē piedalās skauti un gaidas no Rīgas, Ogres, Valmieras, Kocēnu, Vaboles, Tukuma, Baldones, Dobeles, Jūrmalas, Jelgavas, citām Latvijas pilsētām, kā arī no ASV, Kanādas, Austrālijas un Baltkrievijas.

Pasākumu orgnaizē biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kristīgie skauti” un Latviešu skautu kustību, kas darbojas latviešu diasporās.

Nometne ir tapusi ar valsts jaunatnes politikas programmas finansējumu 2017. gadam, K. Goppera fonda, Mežu attīstības fonda, Ziedot.lv Sciālās palīdzības programmas, Latvijas Valsts mežu, Nacionāli Bruņoto spēku, Tukuma, Valmieras, Rīgas, Kocēnu, Daugavpils un Ogres pašvaldību atbalstu, dalībnieki vecāku līdzmaksājumiem, uzņēmēju atbalstu, ziedojumiem un pašas organizācijas ieguldījumu.

Nometnes norises vieta: “Ezernieki”, Indrānu pag., Lubānas novads, LV 4830

 

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir ap 800 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

 

Sīkāk FB vietnē www.facebook.com/skautiungaidas/

Comments are closed.