Latvijas Skauti un gaidas saņems miera gaismu no Betlēmes.


Decembrī cauri visai Eiropai ceļo “Miera gaisma no Betlēmes”, kad skauti un gaidas uz valstu robežām viens otram nodod simbolisku “Miera gaismu” ar svecītes liesmiņām.

Akciju „Miera gaisma no Betlēmes” 1986. gadā aizsāka Austrijas radio ziņu aģentūra, un tā bija daļa no labdarības pasākuma bērniem invalīdiem un sociāli nenodrošinātajiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir nodot draudzības un miera vēstījumu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, kas mudina ikvienu, īpaši skautus un gaidas, veicināt mieru apkārtējā sabiedrībā.

No rokas rokā, no cilvēka cilvēkam, no valsts uz valsti – tā uz Ziemassvētkiem baznīcās nonāk Miera gaisma no Jēzus Kristus dzimšanas vietas Betlēmes, no kurienes tā ceļo uz Austriju. Austrijas skauti un gaidas “gaismu” nodod tālāk citu Eiropas valstu skautiem un gaidām, tādējādi nesot miera un draudzības ideju visā pasaulē. Mēs ar prieku saņemam šo gaismu kā zīmi, ka esam gatavi būt miera nesēji vārdos un darbos.

Jau 11. gadu šī liesmiņa ieceļos arī Latvijā. Šī gada 18.decembrī, Latvijas Skautu un gaidu organizācijas pārstāvji to saņems no Lietuvas skautiem. Vienību pārstāvji un visi pārējie interesent ir aicināti saņemt “Miera gaismu no Betlēmes” 18.decembrī ap plkst. 22:00 Strēlnieku laukumā. Un tālāk šo gaismu nodot kādam bērnu namam, patversmei, veco ļaužu mājai, baznīcai vai jebkur, kur novērtētu šo pirmssvētku dāvanu, kur tiek veikts kāds labais darbs ar kuru tiek ienests miers un cerība viņu sirdīs.
Pirmdien 22. decembrī ikviens, kurš vēlas iedegt savās mājās Svēto uguni, aicināts plkst. 18:00 tikties Betlēmes gaismai veltītajā svētbrīdī Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Pēc tam būs brīdis, kad ikviens varēs izteikt savu pateicību sev nozīmīgajiem cilvēkiem un pateikt paldies par palīdzību, atbalstu.

Uz pasākumu ir aicināti visi skauti un gaidas, viņu ģimenes, draugi un atbalstītāji.

 

„Miers nevar būt pilnīgs, kamēr miera ideja nav cilvēku prātos un viņu gribā.”
– Roberts Beiden-Pauels

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar atbildīgajiem Rihardu Bolgzdu (bolgzds.rihards@gmail.com, 26525805) vai Elizabeti Kalnozolu (e.kalnozola@gmail.com, 25659078).

 

Comments are closed.