Vairāk kā 100 mazskauti un guntiņas gatavi kļūt par supervaroņiem

Šonedēļ, no 1. līdz 3. februārim, Mazsalacā risināsies Latvijas Skautu un gaidu organizētā mazskautu un guntiņu ziemas nometne ‘’Supervaroņu akadēmija’’. Nometnē piedalīsies vairāk nekā 100 mazskauti un guntiņas no visas Latvijas.

Ik gadu plašs mazskautu un guntiņu pulks aizvada kopīgu ziemas nometni. Šogad par tās norises vietu izvēlēta Mazsalaca. Dalībnieki savas gaitas aizvadīs gan Mazsalacas vidusskolas telpās, gan gleznainajā Skaņākalna dabas parkā.

Nometnē ‘’Supervaroņu Akadēmija’’ mazskauti un guntiņas tiks iepazīstināti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) izstrādātajiem Ilgtspējīgas Attīstības mērķiem, tādiem kā dabas resursu saglabāšana, taupīšana un atbildīga izmantošana, veselīga dzīvesveida piekopšana, novērsta nabadzība, mazināta nevienlīdzība un citiem. Ar mērķiem saistītās prasmes un zināšanas tiks apgūtas gan no teorijas, gan praktiskā viedokļa.

Pēc ‘’kursu’’ apgūšanas un iegūto zināšanu apliecināšanas, nometnes beigās ik  katrs mazskauts un guntiņa varēs kļūt par supervaroni, turpmāk arvien vairāk cenšoties darīt labus darbus ikdienā, rūpēties gan par sevi, gan apkārtējo vidi, gan kļūt par piemēru līdzcilvēkiem.

’Ar šo nometni mēs vēlamies parādīt, ka esam daļa no lielās pasaules, ka tās problēmas patiesībā skar ikvienu, BET īpaši uzsvērt to, ka jebkurš no mums var būt labo darbu supervaronis un ar savu ikdienas rīcību darīt šo pasauli labāku,’’ pauž nometnes priekšniece Paulīna Latsone. Nometnes organizēšanā piedalās skautu un gaidu vadītāji, kā arī organizācijas dalībnieki no 13 gadu vecuma, tādejādi attīstot paaudžu sadarbību un jauniešu līderību. Visa organizatoru komanda darbu ar jauniešiem veic brīvprātīgi.

Mazskauti un guntiņas ir skautu un gaidu  kustības jaunākā pakāpe – 8 līdz 11 gadus veci bērni. Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību,  vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir ap 800 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija. Sīkāk www.skauti.lv

Informāciju sagatavoja: Krišjānis Pundurs, Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācija,  info@skauti.lv , mob.t. +371 27852614

Pielikumā relīzes teksts, nometnes emblēma un publicitātes foto. Foto autors Mārtiņš Plūme

LSGCO_2019_07_SupervaronuAkademijas_relize

 

 

Comments are closed.