5. Baltijas Skautu un gaidu džamboreja

Kas ir BJAM?

Baltijas džamboreja ir nometne, kura notiek reizi četros gados, un kurā satiekas un nometņo kopā Baltijas valstu(un ne tikai) skauti un gaidas. Pirmo reizi Baltijas džamboreja notika 2006. gadā Latvijā. Tagad tā otro reizi atgriezīsies Lietuvā.

Nometnes laikā pētīsim seno baltu kultūru un ceļosim laikā no aiz vēstures līdz mūsdienām.

Kad?

24.07-31.07.2022 (IST nometnē ierodas ātrāk, vai arī dodas no nometnes prom vēlāk)

Kur?

Naisiai, Lietuva (netālu no Šauļiem)

Kas?

Dalībnieki: 12-17 gadi;

IST: 18+ (International Service Team, jeb tehniskā komanda)

Reģistrācija:

Uz katriem 10 dalībniekiem jābūt vismaz vienam pilngadīgam vadītājam/ v.v.

Reģistrējamies zemāk norādītajā saitē, par to informējot arī savu vienības priekšnieku.

Dalības maksas dalībniekiem:

Pirmais reģistrācijas posms 01.10.2021-28.02.2022 – 140EUR

Otrais reģistrācijas posms 01.03.2022-31.05.2022 – 160EUR

Uz katriem 10 dalībniekiem jābūt vismaz vienam pilngadīgam vadītājam.

Dalības maksa brīvprātīgajiem:

IST: 01.10.2021-31.05.2022 – 50EUR        

Dalības maksa vienību vadītājiem/atbildīgajiem:

01.10.2021-31.05.2022 – 50EUR

Dalības maksas ir jāskaita uz LSGCO kontu norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, vienību:

Biedrība: “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Reģ.nr. 40008000437

Baltijas džamborejas konts: LV80UNLA0055000972248

SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Lasi vairāk:

Saite uz nometnes ziņu: https://ej.uz/ctjw

Saite uz nometnes leģendu: https://ej.uz/zazh

Saite uz reģistrāciju: https://registration.bjam2022.lt/en/

Reģistrācijas process ir aprakstīts šeit: https://registration.bjam2022.lt/doc/HELP.pdf

Nometnes facebook lapa: https://www.facebook.com/balticjamboree

LSGCO kontingents: vadītājs vad. Eduards Upenieks, plānošanas komandā par programmu atbildīgā – lg Linda Gremzde.  

Vēl tiek meklēts komunikācijas cilvēks no LSGCO plānošanas komandā. Sīkāk international@skauti.lv.

P.S. Informējam, ka jārēķinās ar papildus izmaksām transportam, Latvijas kontingenta izmaksām un ceļojuma apdrošināšanai. Sapratīsim aptuvenās izmaksas, un tad vēlāk informēsim.


Comments are closed.