40. Pasaules skautu un gaidu konference Ļubļanā, Slovēnijā

2014, gada 11.-15.augusts

 

Katrus trīs gadus kāda no pasaules valstīm tiek organizēta Pasaules skautu konference, kurā tiekas pārstāvji no visām pasaules skautu organizācijām, lai kopīgi lemtu par svarīgākajiem skautu kustības jautājumiem. Konferences galvenie uzdevumi ir lemt par kopējo kustības politiku un stratēģiju visā pasaulē, noformulēt WOSM nostāju un darīt visu nepieciešamo, lai spētu piepildīt kustības mērķi. Konference tiek rīkota reizi trīs gados. Iepriekšējā konference notika 2011. gadā Brazīlijā, un nākošā konference notiks 2017. gadā Baku, Azerbaidžānā.

Šīs konferences darba kārtībā ietilpa ne tikai jaunās stratēģijas (Strategy 2023) apstiprināšana, bet arī trīsgades plāna apstiprināšana un jauno pasaules komitejas locekļu ievēlēšana (12 locekļi). Ar prieku jāsaka, ka no Eiropas reģiona komiteja tika ievēlēti četri kandidāti: Karin Ahlbäck (FIN), Lidija Pozaic Frketic (HOR), João Armando Gonçalves (POR) un Craig Turpie (UK), kurš arī ilgus gadus bija Eiropas komitejas priekšsēdētājs un LSGCO kontaktpersona. Par komitejas priekšsēdētāju tika iecelts João Armando Gonçalves.

Konferencē LSGCO pārstāvēja vad. Līga Jagmane un v.v. Mārtiņš Lauberts. Līgas galvenā darbības sfēra ir starptautiskā nozare, un Mārtiņa galvenā darbības sfēra saistīta ar finansēm – projektu vadīšana, finansu piesaiste. Abi organizācijas pārstāvji varēja izmantot visu konferences laiku, lai padziļinātu zināšanas savās darbības sfērās, uzzinātu aktuālāko, dalītos ar pieredzi un gūtu jaunas idejas no kolēģiem citās valstīs.

Konferencē tika izmantoti arī visi brīvie brīži, lai tiktos ar LSGCO kontaktpersonām, veidotu jaunus kontaktus, stiprinātu jau esošos kontaktus, līdz ar to dienas programma bija ļoti piepildīta. Šī bija lieliska iespēja, lai stiprinātu sadarbību ar Baltijas valstu skautu organizācijām un skautu organizācijām no valstīm apkārt Baltijas jūrai. Tika apspriesti ne tikai plāni nākošajām divām Baltijas jūras valstu tikšanās reizēm, bet arī nākošajai Baltijas džamborejai, kas notiks 2015. gada jūlijā Igaunijā. Abi LSGCO pārstāvji atgriezās no konferences pilni jaunu ideju tam, kā attīstīt tālāk organizāciju, kādu atbalstu var gūt no WOSM, kā arī pilni motivācijas turpināt iesāktos darbus.

Vairāk bilžu te: https://www.facebook.com/wsc2014/photos_stream

 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA

10615374_10203746041045285_3311576094877759476_n

 

Comments are closed.