2021

Projekts “Meža izziņa 2021” Realizācijas laiks: 01.06.2021. – 31.03.2022. Finansētājs: Latvijas Mežu attīstības fonds Finansējuma apjoms: 18499.15 Mērķis: Pilnveidot skautu un gaidu zināšanas un izpratni par ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu, meža nozares produkcijas, tai skaitā koksnes kā atjaunojama materiāla priekšrocībām klimata pārmaiņu laikā. Statuss: noslēgts
Projekts “Skauti un gaidas Latvijai 2021 – 2022” Realizācijas laiks: 01.01.2021. – 31.12.2022. Finansētājs: Jaunatnes politikas valsts programma 2021.-2023. GADAM Finansējuma apjoms: 57000.00 Mērķis: stiprināt jauniešu līdzdalības un pašizaugsmes iespējas, nodrošinot kvalitatīvas līdzdarbības iespējas pasaules lielākās jauniešu kustības – skautisma un gaidisma – Latvijas organizācijā (LSGCO). Statuss: aktīvs Notikušās aktivitātes:
 • Visa projekta laikā:
 • Sniegts metodisks un administratīvs atbalsts vienību vadītājiem
 • Nacionāla mēroga darba grupas
 • Dalība dažādos WOSM un WAGGGS semināros un līdzdalības tikšanās
 • Brīvprātīgo resursu pārvaldes sistēmes izveide
01.01.-30.03.2021.
 • Tiešsaistes nometne “Baltais Vilks 2021”, 01.-30.01.2021.
 • Mazskautu un guntiņu nometne “Draudzības savienojums”, 04.-14.02.2021.
 • 3 vadītāju akadēmijas
01.04-30.06.2021.
 • Dalība pasaules gaidu organizācijas konferencēs, jūnijs-jūlijs
 • 2 vadītāju akadēmijas
01.07.-30.09.2021.
 • Dalība pasaules skautu organizācijas konferencē, jūlijs-augusts
 • Vadītāju nometne un konference, 24-26.09.2021.
 • Uzsākts darbs pie skautu un gaidu pakāpes stāsta izveides
 • Uzsākta Baltijas džamborejas plānošana
01.10.-31.12.2021.
 • Attālinātā rudens nometne “Rudens Rēbuss 2021”, 26.10-03.11.2021.
 • Jaunatnes politikas konference “Arvien modri? – Pienākums pret sevi”, 04.12.2021.
01.01.- 31.03.2022
 • Baltais Vilks 2022, 06.-09.01.2022.
 • Vadītāju akadēmija
Sīkāk: http://skauti.lv/category/izm2021-2022/

Projekts “Tīkls” Realizācijas laiks:  01.09.2020.-31.08.2023. Finansētājs: Aktīvo iedzīvotāju fonds Finansējuma apjoms: 82 636,46 EUR Mērķis: Stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs. Statuss: aktīvs Sīkāk: http://skauti.lv/category/tikls/

NVO fonds 2021 Projekts “Brīvprātīgais darbs – sabiedrības ilgtspējai” Realizācijas laiks: 01.01.2021.-20.11.2021. Finansētājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda administrētā programma “NVO fonds 2021” Finansējuma apjoms: 29 995.49 Mērķis: Veicināt brīvprātīgā darba un darba ar jaunatni attīstību Latvijā. Statuss: aktīvs Sīkāk: http://skauti.lv/category/nvofonds2021/

Projekts “Bērnu un jauniešu socializēšanās, emocionālās veselības un jaunu prasmju pilnveide” Realizācijas laiks: 01.11.2020.-31.08.2021. Finansētājs: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”/ Sabeidrības integrācijas fonds Finansējuma apjoms: 35006,20 EUR Mērķis: nodrošināt bērniem un jauniešiem socializēšanās iespējas COVID-19 pandēmijas laikā, apgūstot vērtīgas dzīves prasmes un iemaņas. Statuss: noslēgts Sīkāk: http://skauti.lv/category/sif-covid19 

Projekts “Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana” Realizācijas laiks: 01.09.2020..-31.10.2021. Partneris: Pasaules Dabas Fonds Finansētājs: Latvijas Vides Aizsardzības fonds Finansējuma apmērs: 41159,90 Statuss: Aktīvs Mērķis: Veidot jauniešu kopienu, kura cenšas dzīvot videi draudzīgi, domā un rīkojas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas labā, piekopj ilgtspējīgus un dabu nenoplicinošus paradumus. Projekta laikā tiks veidota jauniešu kopiena, kura cenšas dzīvot videi draudzīgā veidā, domā un rīkojas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas labā, piekopj ilgtspējīgus un dabu nenoplicinošus paradumus, ar savām rīcībām tieši atbalstot arī aprites ekonomikas attīstību un iedvesmojot citus jauniešus. Mērķa sasniegšanai tiks izstrādāta Latvijai Pasaules Skautu kustības organizācijas (WOSM) un World Wildlife Found (WWF) atbalstīta jauniešu izglītības un aktīvas iesaistes programma – izaicinājums, sagatavota dokumentālā filma, izveidota instalācija un realizēta informatīvā kampaņa medijos. Ņemot vērā jaunos Covid-19 slimības radītos apstākļus, valsts mērogā izglītības iestādes un jaunieši tiek aicināti aizvien vairāk uzturēties ārpus telpām, iespēju robežās tur organizējot izglītības un ārpus stundu pasākumus.  Tas vēlreiz apstiprina Pasaules dabas fonda (PDF) uzsāktās sadarbības iniciatīvas “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” aktualitāti, un tāpēc šī tēma veidos būtisku projekta daļu, radot padziļinātu izpratni un personisku ieinteresētību videi draudzīgā atpūtā dabā jauniešiem.

RD IKSD bērnu un jauniešu vasaras brīvlaika nometņu projekts – atbalstīti 5 Rīgas vienību nometņu projekti Finansētājs: Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Rīgas 1. gaidu vienības un Rīgas 1. skautu vienības projekts “1+1” Realizācijas datums: 22.07.2021.-25.07.2021. Finansējuma apjoms: 720.00 EUR No 2021. gada 22.-25. jūlijam Rīgas 1. skautu vienība un Rīgas 1. gaidu vienība tikās viedbiedra Ivara Šmita lauku mājās “Medņi”, Vidrižu pagastā. Nometnē tika likts uzsvars uz sadarbības, komandas darba un komunikācijas aktivitātēm.  Norisinājās garāks pārgājiens, kura laikā dalībnieki pārvarēja sevi fiziski un emocionāli, iepazina Vidrižu pagasta kultūrvietas un dabu. Ugunskura vakaros dalībnieki izpaudās radoši – dziedāja dziesmas, iestudēja priekšnesumus un guva piederības sajūtu. Nometnē piedalījās 15 dalībnieki un 5 vadītāji. Rīgas 2. skautu un gaidu vienības projekts “Tu vari un dari 2021” Realizācijas datums: 16.06.2021.-20.06.2021. Finansējuma apjoms: 600.00 Tiklīdz nometņošanai tika dota “zaļā gaisma”, Rīgas 2. skautu un gaidu vienības biedri posās uz nometni “Tu vari un dari 2021”. Nometne “Tu vari un dari” ir attīstījusies jau kā tradīcija, kopā ar Rīgas 66. skautu un gaidu vienību, tā notika jau ceturto gadu. Tikšanās vieta, kā parasti, Lielupes krastā, saulainā ielokā. Un arī laiks kā parasti – īsi pirms Jāņiem, piecas saules “pielietas” dienas. Šī bija ilgi gaidītā iespēja pabūt kopā un baudīt vasaru. Šoreiz nometnes organizēšanu uzņēmās paši jaunieši, sadalot atbildības, plānojot un īstenojot gan nometnes programmu, gan saimniecisko dzīvi, gan finanses. Tas izdevās tiešām labi. Varētu teikt, ka galvenais princips bija saglabāt mieru un improvizēt. Jo pat tad, ja kaut kas nenoritēja pēc plāna, visi draudzīgi pielāgojās un iesaistījās, lai dalībnieki varētu baudīt nometni un pat nenojaustu par izmaiņām. Nometni ļoti īpašu darīja arī fakts, ka pirms 100 gadiem šajā laikā Latvijā tika doti pirmie gaidu solījumi. Un arī šoreiz savu solījumu deva 5 dižgaidas, 1 dižskauts un viens skauts. Šis bija ļoti īpašs brīdis, kuru ar vārdiem nevar pat aprakstīt. Kā jau solījums… Pasākuma noslēgumā visiem bija gandarījums par paveikto, piedzīvoto, iespēju tā pa īstam sajust nometni un kopā būšanu. Paldies Jaunzemju ģimenei par viesmīlīgo uzņemšanu savā saimniecībā un Rīgas domes Izglītības un sporta departamentam par finansiālo atbalstu. Nometne “Tu vari un Tu dari 2021” notika no 16.-20.06.2021., tajā piedalījās 20 dalībnieki un 5 brīvprātīgie skautu un gaidu vadītaji. Rīgas 66. skautu un gaidu vienības projekts “Tigavas Stāsti” Realizācijas datums: 28.07.2021.-01.08.2021. Finansējuma apjoms: 600.00 EUR Nometnes izvirzītie mērķi ir:
 • attīstīt līderības prasmes;
 • attīstīt jauniešos spēju darboties komandā;
 • atjaunot jauniešu vēlmi socializēties ( pandēmijas kontekstā);
 • rosināt jauniešos interesi par latviskajām tradīcijām, folkloru un vēsturi;
 • aktīvi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku;
 • attīstīt skautu un gaidu prasmes, tai skaitā āra dzīves prasmes.
Rīgas 141. skautu un gaidu vienības projekts “Pirmie soļi” Realizācijas datums: 01.07.2021.-04.07.2021. Finansējuma apjoms: 448.00 EUR No 1. līdz 4. jūlijam norisinājās Rīgas 141. skautu un gaidu vienības pirmā nometne “Pirmie soļi” Tukuma novadā, “Meža mājā”. Nometne bija liels piedzīvojums, tā ļāva dalībniekiem un vadītājiem pārbaudīt savus spēkus un veicināt izaugsmi. Vienības nometne bija nozīmīga vienības darba pamatu nostiprināšanā, lai stiprinātu savu darbību. Mācījāmies pagatavot gardu ēdienu ugunskurā, labiekārtot nometnes vietu, kā arī devāmies trīs pārgājienos. Pirmajā pārgājienā veicām 7 km no Tukuma dzelzceļa stacijas līdz nometnes vietai – katrs ar savu somu mugurā. Otrais pārgājiens bija nometnes trešajā dienā, kura ietvaros iepazinām apkārtējo teritoriju un komandās veicām saliedēšanās uzdevumus. Arī nometnes pēdējās stundās noguruši, bet tomēr mērķtiecīgi, šoreiz bez mugursomām, devāmies atpakaļ uz dzelzceļa staciju. Rīgas 155. skautu vienības projekts “Vasara 155” Realizācijas datums: 16.08.2021.-20.08.2021. Finansējuma apjoms: 1200.00 EUR Mērķis: Pulcēties kopā skautu un gaidu nometnē dalībniekiem no dažādām vienībām  un kopā nometņojot iepazīt un saliedēt dalībniekus, dot iespēju tiem apgūt jaunas zināšanas, attīstīt vēlmi izzināt un darboties, cik labi vien var; mācīties, izmantojot neformālās izglītības metodes, aktualizēt vērtības un veidot iemaņas, kas palīdzētu viņiem augt labākiem.