2021

Projekts “Tīkls”

Realizācijas laiks:  01.09.2020.-31.08.2023.

Finansētājs: Aktīvo iedzīvotāju fonds

Finansējuma apjoms: 82 636,46 EUR

Mērķis: Stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Statuss: aktīvs

Sīkāk: http://skauti.lv/category/tikls/

NVO fonds 2021

Projekts “Brīvprātīgais darbs – sabiedrības ilgtspējai”

Realizācijas laiks: 01.01.2021.-20.11.2021.

Finansētājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda administrētā programma “NVO fonds 2021”

Finansējuma apjoms: 29 995.49

Mērķis: Veicināt brīvprātīgā darba un darba ar jaunatni attīstību Latvijā.

Statuss: aktīvs

Sīkāk: http://skauti.lv/category/nvofonds2021/

SIF COVID19  

Projekts “Bērnu un jauniešu socializēšanās, emocionālās veselības un jaunu prasmju pilnveide”

Realizācijas laiks: 01.11.2020.-30.06.2021.

Finansētājs: Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”/ Sabeidrības integrācijas fonds

Finansējuma apjoms: 35006,20 EUR

Mērķis: nodrošināt bērniem un jauniešiem socializēšanās iespējas COVID-19 pandēmijas laikā, apgūstot vērtīgas dzīves prasmes un iemaņas.

Statuss: aktīvs

Sīkāk: http://skauti.lv/category/sif-covid19 

/logo/

RD IKSD bērnu un jauniešu vasaras brīvlaika nometņu projekts – atbalstīti 5 Rīgas vienību nometņu projekti

Finansētājs: Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas 1. gaidu vienības un Rīgas 1. skautu vienības projekts “1+1”

Realizācijas datums: 22.07.2021.-25.07.2021.

Finansējuma apjoms: 720.00 EUR

Nometnes izvirzītie mērķi ir:

 • aktīvi un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku;
 • attīstīt sociālās un komunikācijas prasmes, mācīties sadarboties;
 • attīstīt jauniešu patstāvību, spēju strādāt komandā un personīgo neatkarību; 
 • attīstīt skautu un gaidu prasmes, tai skaitā āra dzīves prasmes; 
 • dot jauniešiem iespēju pavadīt laiku dabā

Rīgas 2. skautu un gaidu vienības projekts “Tu vari un dari 2021”

Realizācijas datums: 16.06.2021.-20.06.2021.

Finansējuma apjoms: 600.00

Mērķi:

 • veicināt jauniešu aktīvu darbošanos dabā;
 • attīstīt jauniešu atbildības sajūtu, spēju strādāt komandā un veiksmīgi sadarboties;
 • iesaistot dalībniekus daudzveidīgās aktivitātēs, veicināt viņu motivāciju piedalīties, prasmes komunicēt un attīstīt skautu un gaidu āra dzīves prasmes;
 • aktīvi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku;
 • veicināt jauniešu pozitīvu attieksmi pret savu apkārtējo vidi un Rīgu.

Rīgas 66. skautu un gaidu vienības projekts “Tigavas Stāsti”

Realizācijas datums: 28.07.2021.-01.08.2021.

Finansējuma apjoms: 600.00 EUR

Nometnes izvirzītie mērķi ir:

 • attīstīt līderības prasmes;
 • attīstīt jauniešos spēju darboties komandā;
 • atjaunot jauniešu vēlmi socializēties ( pandēmijas kontekstā);
 • rosināt jauniešos interesi par latviskajām tradīcijām, folkloru un vēsturi;
 • aktīvi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku;
 • attīstīt skautu un gaidu prasmes, tai skaitā āra dzīves prasmes.

Rīgas 141. skautu un gaidu vienības projekts “Pirmie soļi”

Realizācijas datums: 01.07.2021.-04.07.2021.

Finansējuma apjoms: 448.00 EUR

Nometnes izvirzītie mērķi ir:

 • aktīvi un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku;
 • attīstīt jauniešu patstāvību, spēju strādāt komandā un personīgo neatkarību;
 • attīstīt skautu un gaidu prasmes, tai skaitā āra dzīves prasmes;
 • dot iespēju praktizēt līderību, izmantojot jauniešiem interesantas aktivitātes;
 • uzlabot jauniešu emocionālo veselību pēc Covid19 pandēmijas ietekmes;
 • dot jauniešiem pirmo nometņošanas pieredzi;
 • atjaunot socializēšanās prasmes pēc Covid19 pandēmijas ietekmes;

Rīgas 155. skautu vienības projekts “Vasara 155”

Realizācijas datums: 16.08.2021.-20.08.2021.

Finansējuma apjoms: 1200.00 EUR

Mērķis: Pulcēties kopā skautu un gaidu nometnē dalībniekiem no dažādām vienībām  un kopā nometņojot iepazīt un saliedēt dalībniekus, dot iespēju tiem apgūt jaunas zināšanas, attīstīt vēlmi izzināt un darboties, cik labi vien var; mācīties, izmantojot neformālās izglītības metodes, aktualizēt vērtības un veidot iemaņas, kas palīdzētu viņiem augt labākiem.