2019

NVO fonda projekts “Skautu un gaidu organizācijas attīstībai 2019” 

Projekts norisinās no 01.03. – 31.10. 2019. nacionālā līmenī.

Tā ietvaros tiek īstenotas 5 sadaļas:

 1. Notiek mājaslapas izstrāde, lai uzlabotu organizācijas iekšējo un ārējo komunikāciju, nodrošinātu saturīgu aktuālo informāciju un veicinātu izpratni par brīvprātīgo darbu sabiedrības labā.
 2. Tiek nodrošināts atbalsts brīvprātīgajiem -kopīgas plānošanas tikšanās dažādu darba grupu locekļiem.
 3. Projekta laikā ir izveidota finanšu piesaistes darba grupa, kas strādā pie veiksmīgas finanšu piesaistes un stratēģijas izveides organizācijai.
 4. Notikušas vairākas darbnīcas par pilsonisko līdzdalību, demokrātiju un balsošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Realizēta kampaņa “Mana Eiropa, mana balss”, iesaistot jauniešus izglītojošās aktivitātēs.
 5. Vasarā notikusi Baltijas skautu un gaidu lielā nometne , organizēta sadarbojoties ar Lietuvas un Igaunijas skautu un gaidu organizācijām, iesaistījusi vairāk kā 600 jauniešu. Nometnes galvenā tēma – Ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Projekta līguma nr.

No š.g. 31.05 līdz 03.06. LSGCO pārstāvji Agnija Jansone un Mikus Krams piedalījās WOSM rīkotajā seminārā par finansējuma piesaisti Eiropas skautu un gaidu organizācijām. Dalībnieki un eksperti dalījās pieredzē un konsultēja par potenciālajiem uzlabojumiem LSGCO darbībās. Galvenā atziņa bija tā, ka nevienai no Eiropas skautu organizācijām nepietiek iztikai tikai ar biedru naudām vai valsts finansējuma – ir jāpiesaista ārēji līdzekļi no dažādām atbalstītāju grupām. 

Pasākuma laikā arī tika iegūta pieredze pūļa finansējuma, ES grantu, un individuālu atbalstītāju piesaistē. Pasākums bija ļoti vērtīgs – tika iegūtas praktiskas zināšanas, lai veiksmīgi paplašinātu un uzlabotu finansējuma piesaistes aktivitātes. 

Pasākuma aktivitāte tika līdzfinansēta no NVO fonda (pr. nr. 2019.LV/NVOF/DAP/064) un Valsts jaunatnes politikas programmas 2019.gada projektu (pr.nr. VP2019/2.1-2 ) konkursos pieejamā finansējuma.

#NVOfonds


Neatstāj pēdas 2

Šogad Latvijas Skautu un gaidu centrālajai organizācijai turpinās sadarbība ar “Mežu attīstības fondu” – projekts “Neatstāj pēdas 2”, kas norisinās kopš 2019. gada marta un turpinās līdz 2019. gada decembrim.

Projekta ietvaros norisinās dažādas aktivitātes, ar mērķi veicināt vienotu izpratni par āra dzīves ētikas principiem Latvijā un ANO 2017. gadā izstrādātajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Šajā laikā notikušas nodarbības baltijas valstu jauniešiem lielajā nometnē “Lēciens”  – Latvijas Valsts Mežu tūrisma un atpūtas centrā “Ezernieki” par “Neatstāj pēdas” un ANO Ilgtspējīgas Attīstības Mērķiem. Tūrisma salidojumā 07.09. novadīta nodarbība, iepazīstinot ar “Neatstāj pēdas” āra dzīves ētikas principiem. 28.09. septembrī gaidāms “Neatstāj pēdas” ģimeņu pārgājiens ar skautiem un gaidām pa Ķemeru apkārtni.

Skauti un gaidas ikdienā praktizē 7 #neatstājpēdas principus, kas palīdz saglabāt dabas daudzveidību un ļauj zemei vieglāk elpot.

Materiāls “Neatstāj pēdas” veidots, iedvesmojoties no āra dzīves ētikas centra “Leave no trace” (www.lnt.org).

Septiņi “Neatstāj pēdas” principi

1. Plāno un gatavojies laicīgi

2. Staigā pa iestaigātām takām un nometņo jau iekārtotās vietās

3. Atkritumus izmet tiem paredzētajās vietās; ko esi paņēmis līdzi, to aiznes atpakaļ

4. Atstāj visu tā, kā bija, pirms ieradies

5. Samazini ugunskura ietekmi uz dabu

6. Cieni dabu, dzīvniekus un apkārtējo vidi

7. Baudi dabu un ļauj to darīt arī citiem

Neatstāt pēdas nozīmē izbaudīt āra dzīves aktivitātes, pēc kurām neatstāt nekādas pazīmes, kas liecinātu, ka šeit kāds ir bijis un darbojies. Neatstāt pēdas vai atstāt pēc iespējas mazāku nevēlamo ietekmi uz dabu pēc nometņošanas ir skautu un gaidu āra dzīves filozofija. Cilvēkiem jāmācas atstāt pēc iespējas mazāk pēdu vai neatstāt tās vispār, lai daba varētu priecēt vēl daudzus citus un daudzus gadus.

Kā par nometņošanu ir teicis skautu un gaidu kustības dibinātājs Roberts Beiden-Pauels: “Esi pateicīgs dabai, lai pēc tevis dabā paliek tikai paldies!”

“Neatstāj pēdas” pamatā ir 7 pamatprincipi, kas tiek izmantoti, lai iemācītu, kā atstāt vismazāko iespējamo negatīvo ietekmi uz dabu, lai jūsu rīcība būtu atbildīga un jūs vienlaikus izbaudītu āra dzīves aktivitātes. Šie septiņi “Neatstāj pēdas” principi tika veidoti, lai palīdzētu izglītot un dotu norādījumus atpūtniekiem dabā par samazinātas negatīvās ietekmes praktizēšanu, un izvairītos no nevēlamas ietekmes atstāšanas uz vides un dabas atjaunošanās procesiem.

Šie principi ir visvairāk zināmie un visplašāk izmantotie visā pasaulē āra dzīves aktivitāšu laikā, lai rīkotos atbildīgi un ar cieņu pret dabu. Šos septiņus principus var un vajag pielietot, dodoties dabā: uz mežu, laukiem, parkiem. Katrs princips ietver sevī konkrētu tēmu un piedāvā informācijas izklāstu, lai varētu samazināt nevēlamo ietekmi uz dabu.

Āra dzīve ir neatņemama daļa no skautu un gaidu darbības, un tā praktizējama videi draudzīgā veidā, sadzīvojot ar dabu. Esot dabā — ejot pārgājienos, nometņojot, laivojot vai citādi izglītojoties un atpūšoties —, mēs praktizējam “neatstāj pēdas” principus.

Tā kā āra dzīves aktivitātes kļūst aizvien populārākas, ar šo materiālu vēlamies izglītot plašāku sabiedrības daļu dzīvot videi draudzīgākā veidā — “neatstājot pēdas” dabā.

Materiāls pieejams web versijā  un vieglākā – mobilā telefona – versijā.

Materiāls veidots projekta “Neatstāj pēdas” ietvaros un izdots ar “Mežu attīstības fonda” finansiālo atbalstu (2017).


Projekts “Lēciens”

No 07.07.-13.07.2019. ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumu noritējusi Baltijas skautu un gaidu lielā nometne “Lēciens” (4th Baltic scout and guide jamboree – THE JUMP), Latvijas Valsts Mežu tūrisma un atpūtas centrā “Ezernieki”, Meirānos, Lubānas novadā.

Nometnē piedalījās 650 dalībnieku, to skaitā brīvprātīgie un skautu un gaidu vadītāji. Dalībnieki 11-17 gadu vecumā bija no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Izraēlas. Brīvprātīgie no Austrijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas. 60 dalībnieki piedalījās no Rīgas.

Nometnes mērķis bija stiprināt Baltijas valstu jauniešu savstarpējo sadarbību un skautu un gaidu organizāciju lomu sabiedrībā. Nometnes vadmotīvs bija ANO izvirzītie Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tie tika aktualizēti, iesaistot jauniešus nodarbībās, kā arī lielāka mēroga aktivitātēs – pārgājienā un lielajā spēlē. Nometnes laikā noritošajās aktivitātēs jaunieši apguva un attīstīja tādas prasmes kā patstāvību, atbildības uzņemšanos, spēju strādāt komandā un personīgo neatkarību.


Projekts “Atbalsts LSGCO darbībai 2019.un 2020.gadā”

Mērķis ir nodrošināt LSGCO darbības atbalstu, stiprināt administratīvo kapacitāti, lai tā varētu veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību jaunatnes politikas realizācijā.

Galvenie uzdevumi:

-nodrošināt kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu jauniešiem un pieaugušajiem brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem, atbalstot ar metodisko darbu un organizējot 4. Baltijas džamboreju “The Jump” (Lēciens), aktualizējot un praktizējot ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus;

Skatīt mājas lapas sadaļā BJAM.

– veicināt sabiedrības izpratni par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu un pilsoniskumu, skautu/gaidu kustību, kā arī veicināt jauniešu iesaisti Eiropas Parlamenta vēlēšanās;

Skatīt FB albūmā. 

– stabilizēt organizācijas darbību, piesaistot papildus finanses un veicinot interešu aizstāvību;

Rezultātā organizācija būs stiprinājusi savu darbību, organizējusi vairākas apmācības esošajiem un topošajiem skautu/gaidu vadītājiem, nodrošināta aktīva jauniešu līdzdalība visos līmeņos starptautiskajās skautu un gaidu organizācijās un vairāk jaunieši būs piedalījušies Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Organizācija atzīmējusi savu 30 gadu darbību (2020.gadā) , parādot sevi kā mūsdienīgu un relevantu kustību un pilsoniski aktīvās sabiedrības daļu.

Mērķauditorija ir jaunieši un viņu (brīvprātīgie) vadītāji, kas ir organizācijas biedri, gan sabiedrība kopumā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta līguma nr. VP2019/2.1-2

—-

Projekta “Atbalsts LSGCO darbībai 2019.un 2020.gadā” notikušo aktivitāšu kopsavilkums.

Notikušie pasākumi un realizētās aktivitātes laika posmā no 2019.gada 9.janvārim līdz 2019.gada oktobrim:

 • Ziemas nometne “Baltais Vilks” notika no 10. – 13. janvārim Ložmetējkalnā. Šogad nometnes tēma bija “miera sargs”. Dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekciju par NATO lomu, izzināt dažādus miera aspektus – rakstura, ekonomiskos, politiskos, elpošanas, atjautības un sarunu prasmes, piedalīties nakts spēlē un svētbrīžos. Kā arī apgūt jaunas mākas no Latvijas, ASV un Kanādas armijas karavīriem, iepazīties ar karavīru ekipējumu un to ikdienas darbu. Daļa no dalībniekiem apmeklēja Ziemassvētku kauju muzeju un devās pārgājienā. Nometnē piedalījās 149 dalībnieki no 15 dažādām vienībām.
 • Mazskautu un guntiņu ziemas nometne “Supervaroņu Akadēmija” notika no 1.- 3. janvārim Mazsalacā. Šogad nometnes galvenā tēma bija ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Nometne pulcināja 137 nometnes dalībniekus – mazskautus un guntiņus, viņu vadītājus un brīvprātīgos palīgus no Valmieras, Kocēniem, Ogres, Ogresgala, Siguldas, Zaķumuižas un Rīgas. Paralēli līdzīga “Supervaroņu Akadēmija” notika arī Tukuma novadā, kurā piedalījās 20 Tukuma mazskauti un guntiņas.18 brīvprātīgajiem jauniešiem dota iespēja praktizēt savas prasmes, vadot nometnes aktivitātes un organizējot nodarbības bērniem
 • LSGCO vadītāju konference šogad notika 9. martā Rīgā, LU Zinātņu mājā. KOnferences vadmotīvs šogad bija “Atvērtība”, kas ir viena no organizācijas caurvijas prioritātēm. Konferencē organizācija atskatījās uz 2018. gada panākumiem un 2019. gada prioritātēm. Konferencē līdzdarbojās 52 organizācijas biedri.
 • “Mana Eiropa, mana balss” projekta aktivitātes norisinājās no 2019. gada janvāra līdz 2019. gada maijam, kuru mērķis bija veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gada 25. maijā. Februārī 5 jauniešiem bija iespēja piedalīties skautu un gaidu apmaiņas seminārā Francijā, aprīlī un maijā noritēja dažādas līdzdalības aktivitātes Valmierā, Ogrē un Rīgā, kurās jaunieši aktualizēja Eiropas vērtības vienaudžu vidū.
 • Baltijas skautu un gaidu džamboreja “Lēciens” notika no 07. – 13.07. Ezerniekos, Lubānas novadā. Tajā piedalījās 650 dalībnieki. Nometnes mērķis bija nodrošināt jauniešu līdzdalības iespējas ilgtspējas attīstības jautājumos, veidot sadarbību starp Baltijas valstu skautiem un gaidām, atzīmēt Baltijas ceļa 30 gadus.
 • Pasaules džamborejā ASV Latvijas skautus un gaidas pārstāvēja 10 dalībnieki, piedaloties pasaulē lielākajā skautu nometnē, kura pulcināja vairāk kā 45 000 dalībnieku. 
 • Latviešu diasporas skautu un gaidu nometnē “Solījums” ASV piedalījās 30 LSGCO biedri, iepazīstot latviešu trimdā / diasporā koptās tradīcijas, iepazīstot jaunus draugus no ārpus Latvijas dzīvojošo skautu un gaidu vienībām, viesojoties viesģimenēs.
 • Vecāko darbības pakāpju sagaitas (dižskautu, dižgaidu, roveru un lielgaidu) notiek divreiz gadā, pulcinot 15 – 23 gadus vecus dalībniekus.  Sagaitās tiek aktualizētas jauniešiem interesējošas tēmas un viņi tiek izaicināti dažādās aktivitātēs, pārbaudot savas spējas. 2019. gadā notikušas divas reģionālās dižskautu un dižgaidu un roveru un lielgaidu sagaitas pavasarī/vasarā – 04.-06.05.2019. (Rīgas reģiona) un 28.-30.06.2019. (Beverīnas roveru) un 3 rudens sagaitas – 04.-06.10.2019. Burtniekos, Tukumā un Ložmetējkalnā. 

Organizācija iesākusi un turpina darbu pie projekta aktivitātēm:

 • Tiek nodrošināta nacionāla mēroga biroja uzturēšana un tiek sniegts atbalsts brīvprātīgo funkciju nodrošināšanai. Kā arī tiek nodrošināta organizācijas dalība pasaules skautu un gaidu organizācijās, lai tajās varētu aktīvi līdzdarboties.
 • Notikušas 9 valdes sēdes, kas nodrošina efekīvu organizācijas pārvaldību. 
 • Regulāri notiek brīvprātīgo, valdes locekļu un jomu speciālistu darba grupu tikšanās par tēmām – Finanšu piesaiste, starptautiskās lietas, informācijas grupa, apmācību grupa, programmas grupa, saimniecības grupa, dažādu nometņu (Baltais Vilks, Supervaroņu Akadēmija, Lēciens, Mazais Namejs) vai aktivitāšu organizēšanas grupas. 
 • Jauni interesenti tiek iepazīstināti ar organizācijas darbību un tiek aicināti pievienoties organizācijai kā brīvprātīgie. Interesenti aicināti apmeklēt LSGCO rīkotos ievadseminārus, notikuši 3 ievadsemināri, piedaloties 20 dalībniekiem.
 • Organizācijas vadītājiem un vecākajiem biedriem ir iespēja pilnveidoties Vadītāju Akadēmijās, kas ir tematiskas nodarbības ~ 3h garumā. Notikusi Vadītāju Akadēmija par Skautu metodi. Tāpat organizācijas biedriem ir iespēja pilnveidoties citu organizāciju veidotajos un vadītajos kursos, LSGCO biedri piedalījušies nometņu vadītāju kursos, krīzes vadības apmācībās.
 • Organizācijas biedri piedalījušies dažādās starptautiskās apmācībās, lai gūtu jaunas zināšanas un pieredzi, lai veicinātu personīgo un organizācijas attīstību. Organizācijas biedri bijuši Briselē, Francijā, Serbijā, Slovākijā, Horvātijā, Igaunijā, Čehijā, ASV, arī vienības piedalījušās starptautiskos pasākumos – Vācijā, Skotijā. 
 • Lai atbalstītu darbu reģionos, tiek veiktas vizītes reģionos. Notikuši braucieni uz Rēzekni pie jaunizveidotās Rēzeknes vienības, kopā ar WAGGGS pārstāvi apciemotas vienības Tukumā un Jūrmalā, notikusi vizīte uz Valmieras 4.skautu vienības jubilejas nometni. Veiktas dažas izpētes vizītes un dalība citu organizāciju pasākumos. 
 • Tiek turpināts darbs pie LSGCO vizuālās identitātes maiņas. Notikušas vairākas tikšanās, novērtējot piedāvātos variantus, notikusi diskusija konferencē, turpināts darbs pie jaunā logo ieviešanas. 
 • Jauno vadītāju apmācības tiek rīkotas, lai jaunie un topošie skautu un gaidu vadītājii gūtu nepieciešamās kompetences, lai varētu veiksmīgi uzsākt pulciņu vadīšanu. Notikusi apmācību pirmā daļa 04.04. – 07.04.2019., piedaloties 19 topošajiem jaunajiem vadītājiem. 
 • Pārstāvot LSGCO Eiropas skautu un gaidu organizācijās, LSGCO valdes pārstāvji piedalījās  Eiropas skautu ārkārtas konferencē Maltā 28.03.-01.04.2019. Savukārt no 23. – 29.08.2019. notika Eiropas skautu un gaidu organizāciju konferencē Splitā, Horvātijā. Piedaloties šajos pasākumos tiek saglabāta organizācijas kā aktīva biedra statuss starp Eiropas organizācijām. 

Plānotie pasākumi projekta ietvaros no oktobra līdz decembrim:

 • 11. – 13.10.2019. notiks jauno vadītāju apmācību 2. daļa. 
 • 18.10.2019. paredzēts ievadseminārs par skautu un gaidu kustību, kurā aicināti piedalīties pieaugušie interesenti. 
 • 24.-26.10.2019. notiks rudens nometne, kurā pulcēsies daudzi organizācijas biedri. 
 • Plānotas arī vairākas reģionālās vizītes.
 • Turpinās iesāktais darbs gan valdes darbā, gan dažādās darba grupās, notiek regulāras tikšanās. Organizācijas biedriem tika dota iespēja iepazīties ar piedāvātajām darba grupām un pieteikties sev interesējošajās, lai palīdzētu veiksmīgāk attīstīties organizācijai.
 • Norit darbs pie LSGCO jaunatnes politikas konferences plānošanas un veidošanas. 
 • Paredzētas arī vēl 2019. gadā vienību vizītes reģionos, starptautiskās apmācības, atsākt un turpināt Vadītāju Akadēmijas nodarbības reizi mēnesī. 

Mana Eiropa, mana balss (2019)

No 2019.gada janvāra līdz 2019.gada maijam, Latvijas skauti un gaidas līdzdarbojas projektā “Mana Eiropa, mana balss”. Projekta mērķis veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019.gada 25. maijā. Projektā piedalās 14 skautu un gaidu organizācijas no visas Eiropas un tas norit ar Eiropas kopienas programmas Erasmus Plus, Eiropas Skautu un gaidu līderības fonda līdzfinansējumu. Februārī 5 jauniešiem bija iespēja piedalīties skautu un gaidu apmaiņas seminārā Francijā, aprīlī un maijā noritēja dažādas līdzdalības aktivitātes arī Valmierā, Ogrē un Rīgā.

Šajā albumā atradīsiet jaunumus par projekta aktivitātēm un jauniešu motivācijām piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Apmaiņas pasākums Francijā noritēja ar “Erasmus plus” programmas atbalstu.  Latvijas skautu un gaidu pirmsvēlēšanu kampaņa “Mana Eiropa, mana balss” un līdzdalība akcijā “šoreizESbalsošu” notika uz pašiniciatīvu bez finansējuma un tika realizēta ar brīvprātīgo atbalstu.

#manaEiropaManaBalss #MyEuropeMySay #šoreizEsBalsošu